Moderní technologie ve výuce

Změna v přístupu k využívání digitálních technologií ve výuce?

Moderní technologie ve výuce, o moderních technologiích ve výuce s pedagogy pro pedagogy, je publikace, která vznikla tento rok díky práci týmu pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jako součást projektů Digidoupě a O2 Chytrá škola.

Co tento text zahrnuje?
Autoři hovoří o efektivním využití digitálních technologií již v úvodu, kde uvádějí, že „vhodně použité digitální technologie umožňují zlepšit efektivitu a kvalitu výuky i domácí přípravy. To však neznamená, že by měly nahradit skutečného učitele. Digitální technologie je třeba vnímat jako nástroje či pomůcky, které učiteli (či rodiči) a žákům pomohou dosáhnout stanoveného cíle. Proto je vždy nutné promyslet, zda je zvolená technologie (např. tablet či robotická pomůcka) pro dosažení vytyčeného cíle vhodná a zda neexistuje efektivnější nástroj (třeba křída a tabule). Příkladem efektivního využití technologií ve výuce je např. práce s audiovizuálními interaktivními encyklopediemi, zapojení virtuální reality simulující prostředí, která jsou žákům běžně nedostupná (např. podmořské dno, vesmírná stanice ISS) apod.“1 Text si vlastně klade jakýsi vyšší cíl, jak autoři uvádějí, zbořit mýty týkající se využití digitálních technologií ve výuce na všech typech škol, jakými jsou například názory, že jsou digitální technologie příliš složité drahé či se rychle ničí.

Konkrétně nám ukazuje, jaké možnosti v jejich využití existují. Nastiňuje, jaké hardwary a nástroje jsou využitelné jak pro výuku, tak i pro domácí přípravu žáků. Setkáme se zde s popisem technologií spojených s robotikou, 3D tiskem, virtuální a rozšířenou realitou, STEM stavebnicí (Lego WeDo2), ale také i tablety a gadgety ve výuce. Součástí je však také seznámení se se softwarovými nástroji, online vzdělávacím prostředím, které se projektuje do moderního vzdělávání také. Text nám přiblíží základy e-learningového vzdělávání, přesněji nástroje online komunikace, nástroje online testování, tipy na databáze digitálních učebních materiálů, kolaborativní nástroje k vytváření myšlenkových map či virtuálních nástěnek a v neposlední řadě dává příklady cloudových uložišť. Jsou zde popsány i komplexní a školní vzdělávací systémy a také MOOC (Massive Open Online Course) kurzy.

Praktickou část textu tvoří ukázky činností spojených s využitím výše popsaných technologií v reálných situacích ve výuce (například i využití robotických hraček Bee-Boti a Blue-Boti v matematice, českém i cizím jazyce; dále programování šestihranné kostky s mikropočítačem Micro:bit či kódování s Ozoboty).

Pomůže text pedagogům ke zvýšení jejich motivace a tvořivosti k využívání digitálních technologií ve výuce?
Věříme, že ano. V dnešním světě plném hardwarových a softwarových nástrojů je nutné s nimi umět efektivně zacházet a nebát se jich. Snad bude publikace dobrým příkladem pro jejich implementaci do školní výuky. Celý text je volně ke stažení zde.

Autor: MŠMT

1 Kopecký, Kamil, 1977- Moderní technologie ve výuce : (o moderních technologiích ve výuce s pedagogy pro pedagogy)/Kamil Kopecký, René Szotkowski, Lukáš Kubala, Veronika Krejčí, Martin Havelka. — 1. vydání. — Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2021. — 206 stran.