Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.

Kontaktní osoby

Michaela Pacanovská

Informace o členovi

Hlavním předmětem činnosti škol DAKOL je poskytování různých typů středoškolského vzdělání pro různé cílové skupiny, jak z řad absolventů základních škol, tak i dospělé populace. Součástí výchovně-vzdělávacích aktivit je totiž také nástavbové maturitní studium, dálkové maturitní studium či dálkové studium učebních oborů. Kromě středoškolského vzdělávání poskytujeme i vyšší odborné vzdělávání a zaměřujeme se rovněž i na oblast celoživotního učení, kde nabízíme rekvalifikační kurzy především pro občany, kteří mají zájem o rozšíření své kvalifikace pro lepší uplatnění na trhu práce, firemní vzdělávání či profesní kvalifikace pro zájemce z praxe.