Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

Kontaktní osoby

Vladimír Krajčík Email: vladimir.krajcik@vspp.cz

Příspěvky

Setkání SŠ k problematice distanční výuky

Informace o členovi

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. je od roku 2000 soukromou vysokou školou s oblastmi vzdělávání Ekonomické obory (včetně specializace na digitální ekonomiku) a Doprava. Za dvacet let své existence dosáhla VŠO významného postavení mezi neuniverzitními vysokými školami v České republice a v současné době studuje na VŠO více jak 2 500 studentů.