Ústav personalistiky, z.ú.

Kontaktní osoby

Zuzana Dvořáková Email: zuzan.dvorak@gmail.com

Informace o členovi

Institut personalistiky Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze
ČVUT v Praze slaví 100 let svých ekonomických oborů. Institut personalistiky byl založen na
MÚVS ČVUT dne 1. října 2017. Jeho posláním je propojit akademický svět s byznysem na
základě dlouhodobé spolupráce firem, veřejné správy, akademických pracovníků a studentů.
Aktivity Institutu zahrnují čtyři oblasti: programy dalšího vzdělávání, řešení projektů, výzkum
a pořádání konferencí. Sjednocujícím prvkem všech těchto pilířů je orientace na budoucnost,
akcent na technické obory a ITC při hledání nových cest v řízení lidí.
Partnery jsou ČEZ, a.s., Grant Thornton Advisory, s.r.o., SimpleCell Networks a.s., Vysoká
škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Unicorn a.s. Zástupci těchto firem a
vysoké školy jsou členy Vědecké rady INPERu. Jejich rolí je garantovat odbornost aktivit a
posouvat spolupráci byznysu s vysokými školami kupředu.
Příklady dosažených výsledků:
Program Personální manažer 2018-2019 – ucelené vzdělávání manažerů a personalistů, jedná
se o 12 modulů a lektoři jsou senior konzultanti, vlastníci firem a HR manažeři.
Projekt ke zlepšení kvality práce v organizační jednotce Logistika/OD, ŠKODA AUTO, a.s.
řešený na přelomu let 2017-2018.
Výzkum o prekarizaci práce v pěti státech, včetně ČR, s různými modely ekonomického
rozvoje a publikování výsledků tohoto výzkumu za roky 2015 – 2018.
Konference Ekonomika podnikání: teorie a praxe, jejíž 2. ročník bude zaměřen na digitalizaci
práce a konat se v ČIIRK ČVUT dne 17. května 2019.
Závěrem lze uvést, že Institut personalistiky MÚVS je otevřený profesní spolupráci
s firmami, veřejnou správou, neziskovými organizacemi a univerzitami. V takové konstelaci
různorodých subjektů vidí příležitosti pro vzdělávání a rozvoj lidí.