Tablexia (CZ.NIC, z.s.p.o.)

Kontaktní osoby

Jana Černá Email: jana.cerna@nic.cz

Informace o členovi

Tablexia je moderní vzdělávací aplikace na podporu rozvoje kognitivních schopností. Je určená nejen pro děti s dyslexií na druhém stupni základních škol. Měla by najít využití jak ve školách k doplnění standardní výuky, tak v pedagogicko-psychologických poradnách a dalších poradenských zařízeních určených pro žáky s výukovými obtížemi.
Aplikaci tvoří v současné době 10 her, z nichž se každá zaměřuje primárně na trénink jedné kognitivní schopnosti. V jednotlivých hrách si hráč procvičí pracovní paměť, sluchové vnímání, prostorovou orientaci, zrakovou paměť, pozornost, zrakovou a sluchovou serialitu, zrakové rozlišování, sluchovou paměť a verbální schopnosti. Aplikace je namluvena ve třech jazykových variantách (čeština, slovenština, němčina).
Tablexia je zdarma ke stažení na Google Play, App store a jako desktopová verze na www.tablexia.cz