SOITRON s.r.o.

Kontaktní osoby

Jiří Chytil Email: jiri.chytil@soitron.com

Pomoc s učením #NaDálku

Digitální škola s Microsoft Office 365

Informace o členovi

Společnost Soitron přináší školám dlouhodobé partnerství v oblasti vzdělávání v informačních technologiích a především v prostředí Cloud. Dlouhodobé intenzivní vzdělávání pedagogického sboru právě v oblastech sdílení dat, využívání komunikačních nástrojů a prvků ve výuce vedou na mnoha školách ke zlepšení kvality výuky a především ke zatraktivnění vyučovacích metod. Žáci pak vnímají pedagoga spíše jako mentora a bývají často aktivnější při výuce.
Navíc se znalostí technologie a nové metodiky pedagog výrazně přiblíží světu dnešních dětí, které často technologické prostředky považují za naprostou samozřejmost.
Připravujeme a vzděláváme pedagogy dlouhodobými kurzy, které na sebe navazují, zlepšujme IT gramotnost ve školách a snažíme se do škol přinášet nové metody vzdělávání.
Nedílnou součásti naší spolupráce se školami jsou Adopční kampaně, které škole přináší jednoduchost při správě cloud prostředí.