Síť pro rodinu, z. s.

Kontaktní osoby

Informace o členovi

Síť pro rodinu, z.s. (Síť mateřských center o.s.) vznikla v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center . Posiluje občanský život komunity, hodnotu rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí.

Síť pro rodinu, z.s. Vám představuje svůj záměr aktivit v rámci DigiKoalice – Kampaň Rodina Offline
(Pokračování textu…)