Pedagogicko-psychologická poradna STEP

Kontaktní osoby

Marek Pekárek Email: marek.pekarek@ppporadna.cz

Informace o členovi

Zařízení poradenských a vzdělávacích služeb STEP poskytuje psychologické a speciálně-pedagogické služby. Zabýváme se vlivem ICT na vzdělávací proces u předškoláků a dětí mladšího školního věku. Jsme spoluautory několika aplikací pro předškoláky (Jdu do školy, Tam a sem s Myšákem, Matemág), v současné době se podílíme na tvorbě diagnostických a vzdělávacích nástrojů, které zjišťují a rozvíjejí klíčové rozumové oblasti u předškoláků. Realizujeme mezinárodní komparativní výzkumy týkající se vlivu ICT na rozvoj rozumových oblastí u předškoláků.