Mousou (Bc. Martin Florián)

Kontaktní osoby

Martin Florián Email: info@mousou.cz Telefon: info@mousou.cz

Informace o členovi

Vzdělávací instituce Mousou poskytuje sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách další vzdělávání formou akreditovaných programů – kurzů s akreditací MPSV ČR. Při výkonu své činnosti se nevyhne ani využívání “moderních technologií” a prohlubování digitálních kompetencí.