Metodický kabinet digitálního vzdělávání z.s.

Kontaktní osoby

Jan Patera Email: info@metodickykabinet.cz

Informace o členovi

Metodický kabinet digitálního vzdělávání je nezisková instituce založená za účelem přímé technické a metodické podpory pedagogických pracovníků v práci s inovativními digitálními technologiemi. 

Naplňování hlavních priorit Strategie digitálního vzdělávání komplikuje celá řada aspektů, mezi něž řadíme mj. nedostatečné digitální kompetence na straně některých pedagogů a jejich obavy ze zavádění inovativních řešení do výuky. Právě na tyto problémy se snažíme reagovat pořádáním bezplatných seminářů a prezentací o soudobých trendech v digitálním vzdělávání. Aktivně též v našich partnerských školách zakládáme lokální Metodické kabinety jako místa inspirace pro pedagogy z okolních škol. Důležitým aspektem, který by mohl pedagogy více motivovat k práci s nejmodernějšími zařízeními, je též poskytování kvalitní a snadno dostupné přímé technické podpory. Z toho důvodu nabízíme všem zájemcům ze strany pedagogů bezplatné poradenství po emailu a telefonu a současně možnost okamžité vzdálené správy jejich zařízení prostřednictvím programu TeamViewer.