KEY Trainings s.r.o.

Kontaktní osoby

Martina Dubcová Email: martina.dubcova@keytrainings.cz

Informace o členovi

KEY Trainings se soustředí na dodávku odborného vzdělávání ve formě kurzů a souvisejících vzdělávacích aktivit (online webináře, ukázky, odborné konzultace), a to v oblasti IT (technické kurzy), projektového řízení a Soft skills, neboli měkkých dovedností.

Pro základní a střední školy nabízíme vzdělávací programy zaměřené na online výuku v Microsoft Teams a Google Meet s cílem zaujmout studenty a nabídnout pestrou výuku.

Jako členové DigiKoalice chceme přispět ke zvýšení digitální gramotnosti českého národa.