MeetUp DigiKoalice #1 – hledání spojenců pro digitální vzdělávání I.

V úterý 7. května proběhla akce DigiKoalice v Prague Startup Centru v paláci Adria v Praze. Cílem akce bylo sdílet zkušenosti organizací sdružených v DigiKoalici s šířením vlastních aplikací a online systémů do škol. Akci moderoval Petr Naske, tajemník DigiKoalice, který shrnuje na samostatné stránce klíčová slova ke hledání spojenců při spolupráci se školami. Podobnými informacemi začala i samotná akce, na které navazovaly dle formátu EduFórum 5 přednášek

Jako první byla představena Michalem Berlingerem interaktivní encyklopedie Hravouka pro děti a rodiče. Michal sdílel zkušenosti z vývoje aplikace v režimu freelancer/startupu, nacenil zároveň náklady na vývoj aplikace v komerčním režimu na 4 mil. Kč a dotazoval se na možnosti distribučních cest aplikace mezi české rodiny a školy. Podíl českého trhu u Hravouky je cca 5-10 procent zisků, aplikace je přeložena do 16 jazyků.

Druhý vstup měl Roman Fidler o připravované mobilní aplikaci iMOS. Tato aplikace bude sloužit dětem od 4. do 9. třídy základních škol, vč. gymnázií. Jedná se o systém kvízů s prvky gamifikace.

Dále vystoupila Lucie Tichá z Techambition. Představila online aplikaci pro výuku matematiky, která mimo jiné pomáhá zařazovat aktivizující a zábavné učební postupy do hodin matematiky na SŠ. Distribuční model aplikace je postaven na realizaci DVPP školení pro učitele a dvouměsíční zkušební lhůtě pro učitele i celou třídu. Následně licenci kupuje škola či zřizovatel, případně jsou vtaženy rady rodičů, kde se hledají řešení pro spolufinancování licencí i z příspěvků rodičů.

Dále byla představena Khanova škola. Alena Vlachová nám představila principy otevřeného vzdělávání postavené na distribuci otevřených vzdělávacích zdrojů. Systém nabízí analytiku učitelům a samotým žákům řízené učení pomocí úkolů u jednotlivých videí. Khanova škola bude také poskytovatel otevřeného vzdělávání, který se připojí k systému Elektronické materiály (EMA) Národního ústavu pro vzdělávání, který vzniká za podpory OP VVV projektu Podpora práce učitelů.

Na závěr byl představen start-up Politinn. Paní Stratílková nám představila s kolegou jak mohou obce využívat aplikaci PolitInn pro komunikaci mezi občany, obcí, institucemi a politiky. Díky této aplikaci budete vědět, kde se co ve městě děje. Zjistíte třeba i to jak můžete pomoc a nebo na co se zaměřuje zrovna Vaše obec a kde potřebuje znát názor svých občanů na různé situace. Představena byla také vize, jak může být využito ve školách, aby se žáci učili se participativně podílet na životě ve své komunitě.

Bezprostředně po akci zaznělo, že se určitě uskuteční další setkání a že bude plánováno do konce června. Za DigiKoalici oceňujeme otevřenost jednání a nasazení pro “práci nahlas” – sdílení zkušeností a hledání prostoru pro synergii a spolupráci.