MEET AND CODE – otevření grantové žádosti

Iniciativa Meet and Code, která začíná 3. června, vyzývá místní neziskové organizace v celé Evropě, aby se ucházely o mikrogranty s cílem organizovat akce, které podporují zájem o přístup k digitálním dovednostem a přístup k nim mezi mladými Evropany. V loňském roce se více než 50 000 mladých lidí zúčastnilo 1 100 programových akcí. K dispozici jsou granty do výše 500 EUR, které přinesou radost z kódování mnoha evropským komunitám.

Posílení generace
9 z 10 pracovních míst bude brzy vyžadovat digitální dovednosti, a to podle zprávy Evropské komise o digitálním dovednostech v Evropě v roce 2017. Každý den, náš stále více digitální svět představuje nové výzvy pro evropské podniky a společnosti. Z tohoto důvodu je důležité, aby byli mladí připraveni přijmout digitální budoucnost.
Cílem Meet and Code je pomoci vybudovat svět, ve kterém má každý mladý Evropan digitální dovednosti potřebné k formování své vlastní budoucnosti. Společně byl vytvořen společností SAP a Haus des Stiftens gGmbH v Mnichově, která koordinuje proces udělování grantů spolu se síťovými partnery TechSoup Europe. Iniciativa je v souladu s Týdnem kódování EU a s cíli udržitelného rozvoje OSN.

Již třetím rokem v řadě, Meet and Code zve místní neziskové organizace po celé Evropě, aby předložily své kódovací akce pro děti a mládež ve věku 8-24 let. Neziskové organizace z 25 zemí mohou požádat on-line na www.meet-and-code.org do 8. září 2019. Každá schválená myšlenka akce obdrží grant až do výše 500 EUR.
Způsobilých je následujících 25 zemí: Rakousko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Itálie, Kazachstán, Severní Makedonie, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina a Spojené království.

Žádosti o 2. Meet a Code Award
Po rekordní účasti v loňském roce, Meet and Code opět udělí nejkreativnější a nejinovativnější nápady na akce, které neziskové organizace využijí k tomu, aby se mladí lidé nadchli kódováním. Finalisté budou pozváni na úžasný víkendový víkend.
Příspěvky budou přijaty v následujících čtyřech kategoriích: Dívky dělají IT !, Komunita, Rozmanitost a Kód pro planetu. Veřejnost může navíc hlasovat o své oblíbené akci, která bude udělena veřejnou cenu. Vítězné akce každého ročníku budou prezentovány v evropském úložišti osvědčených postupů.

Více: https://www.meet-and-code.org/cz/cs/ | www.facebook.com/meetandcode | Fotky ke stažení

Média Kontakt: Katarzyna Zwolak-Szwechowicz, TechSoup Europe, Varšava, Polsko
Email: kasia@techsoup.org | Telefon: +48 22 102 21 34

Meet and Code je organizován v partnerství: Stifter-Helfen IT portál a TechSoup Europe network. Iniciativa je hrdě podporována společností SAP.