Letní škola Gramotnosti.pro život pro učitele a ředitele MŠ/ZŠ

DigiKoalice se podílela na programu Letní školy projektu PPUČ zacílené na rozvoj praxe digitální, čtenářské a matematické gramotnosti na základních a mateřských školách. Akce se zúčastnila většina z 36 pilotních škol systémového projektu OP VVV, který realizuje NÚV a ve 4 dnech se učitelé rozvíjeli ve svých schopnostech plánovat, inovovat a reflektovat výuku zacílenou na získávání důkazů o učení dětí a sdílení postupů při zjišťování dopadů při inovacích výuky. Program letní školy a další informace najdete na http://gramotnosti.pro/letniskola

Pondělí 19. srpna bylo celý den zaměřené na digitální vzdělávání. S řediteli škol jsme prošli strasti při inovacích a pořizování prvků školní digitální infrastruktury, byl nastíněn zpřesněný plán práce pracovní skupiny k tématu digitální infrastruktury, zejména ve spolupráci s vedením Oddělení rozvoje a inovací ve vzdělávání na MŠMT (prezentaci za oddělení najdete ve složce s podklady).

Pak proběhl MEETUP DigiKoalice, kde se představily tyto organizace: Czechitas, Jednota školských informatiků (DigiKompas pro rodiče), DZS MŠMT (eTwinning, SCIENTIX, EUN Schoolnet), GEOFUN, I ve mně je lídr (Franklin  Covey), LINGEA, Litmonky (3D pera) a digitální storytelling, Malá technická a digitální universita, NÚKIB, SYPO/NIDV – síť krajských ICT metodiků, Včelka. Prezentace vybraných organizací najdete také online. Ze střípků: CZECHITAS oznámili přípravu Učitelské akademie (zpětnou vazbu sbírají formulářem ZDE), DIGIKOMPAS chystá spuštění nového webu pro školy a rodiče na digitální témata, LINGEA láká na své online slovníky, portál nechybujte.cz, Litmonky nabízí spolupráci při podpoře polytechnického vzdělávání ve školách, NÚKIB zve na svíé podzimní konference a oznámil vydání nových materiálů se začátkem školního roku, NIDV nabízí kapacity SYPO projektu na konkrétní podporu školám při zavádění ICT do výuky.

V době oběda prohíhal veletrh DigiKoalice, organizace představovaly učitelům novinky ve svých aktivitách. Odpoledne se účastníci  seznámili s rámcem digitálních kompetencí (DIGCOMPEDU) a aplikací Profil Učitel 21, kterou v pilotní verzi bude projekt PPUČ v září spouštět. Dále se seznámili s možnostmi přípravy na výuku za pomocí digitálních vzdělávacích zdrojů a systémem http://ema.rvp.cz. Tým Metodického portálu RVP.CZ také účastníky seznámil s plánovanými inovacemi služeb portálu a propojeného konzultačního centra NÚV.

Celý digitální den byl završen hrou po Olomouci z dílny GEOFUN. Ostatní zájemci si vykoušeli, jak funguje online program na podporu čtení dětí – VČELKA.

Děkujeme všem učitelům a ředitelům, že část svého letního času věnovali networkingu a otevírání se inovacím ve výuce!