Leadership a digitální vzdělávání

V září tohoto roku se v Bruselu konalo setkání pracovní skupiny Education & Training 2020 (Vzdělání a odborná příprava 2020) k digitálnímu vzdělávání. Konkrétně se věnovalo tématu Leadershipu v digitálním vzdělávání.

Leadership ve vzdělávání v digitální době je komplexní a mnohostranný koncept, který je však zásadní pro řízení změn v digitálním vzdělávání. Digitální leadeři by měli být zasvěcení a zapálení pro téma digitálního vzdělávání a zároveň by měli rozumět širším souvislostem v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Dobrý leader by měl být schopný motivovat ostatní a pomoci jim stát se leadery. Také by měl být schopen delegovat odpovědnost a dělat odvážná rozhodnutí.

Velkou výzvou je, aby leadeři digitálního vzdělávání měli nejen technické znalosti, ale byli také dobrými pedagogy. Dále je nutné, aby byla vyvažována role soukromého sektoru v digitálním vzdělávání nebo, aby byli učitelé oceňováni pro začleňování digitálních technologií do své výuky. Pro správný chod organizace je zapotřebí, aby nebyla závislá na jednom leaderovi, ale aby měla svoji vizi a plán, který počítá i s jeho odchodem.

Zásadní je zajištění podpory digitálním leaderům, aby mohli rozvíjet své dovednosti. Podporovat se dají např. skrze vzdělávací kurzy (MOOC), mentoring, koučink nebo tzv. action learning, tedy proces, ve kterém studenti v malých skupinkách pracují na řešení skutečných problémů. Tato podpora by měla být zajištěna na všech úrovních vzdělávání. Studijní programy a vzdělávací kurzy zaměřené na leadership vznikají v různých částech Evropy, z těch existujících lze jmenovat například:

  • Leadership Academy – rakouská akademie, která se zaměřuje na podporu inovací ve vzdělávání.
  • Školnímu leadershipu se věnuje i společnost Microsoft. Na jejich stránkách tak najdete bezplatné zdroje, které se dají využít ve všech školách.
  • Odborná škola Tech School v Lucembursku pro budoucí lídry v oblasti digitálu.
  • Bezplatné online kurzy k digital leadershipu najdete i v nabídce University of Reading.

V tomto směru zároveň Evropská Unie vydala v rámci platformy Eurydice zprávu Digitální vzdělávání na školách v Evropě, která se věnuje rozvoji digitálních kompetencí vyučujících a pedagogickému využití technologií při výuce. O leadershipu v době digitální transformace mluví ve svém Ted Talku i profesor Nelson Phillips.

K zajištění dobré úrovně digitálního vzdělávání je potřeba koordinovaný postup centrální instituce, obvykle ministerstva. Vytvářet politiku v oblasti digitálního vzdělávání pak musí lidé informovaní a zasvěcení do problematiky v této oblasti, aby pak mohli činit vyvážená rozhodnutí.