Lanškrounsko – ukázková spolupráce škol, firem a radnice města

V lednu proběhlo společné setkání radnice města Lanškroun, nadačního fondu Micro:la, DigiKoalice a expertů Úřadu vlády ČR podporu zaměstnanosti v ČR. Tématem bylo sdílení zkušeností ve spolupráci mezi školami, firmami a radnicí na řešení nejrůznějších témat, které podporují zavádění inovací ve školách a na podporu zaměstnanosti v regionu.  Lanškroun se dlouhodobě potýká s úbytkem mladých lidí a jejich potenciál není v území města využit, mladí lidé se stěhují do velkých měst.

DigiKoalice vnímá příklad z Lanškrouna jako skvělý model pro šíření zajímavé spolupráce v území pro celou ČR a průběžně podporujeme šíření této praxe do jiných měst ČR. Příběh si můžete přečíst online. Pokud pro nás  máte nějaký jiná příklad, pište nám na digikoalice@nuv.cz.

Jak město Lanškroun svou situaci s inovacemi ve školách a s podporou zaměstnanosti vyřešilo?

  • Od roku 2016 se v Lanškrouně organizují kulaté stoly se zástupci firem, kde se společně hledají řešení a prostor pro vzájemnou spolupráci. Setkání iniciovala přímo radnice města a starosta Lanškrouna Radim Vetchý. Hlavním cílem kulatých stolů je vždy dohodnout se na společném postupu při řešení otázek ve školství i zaměstnanosti (a dalších problémů). Do společného řešení problémů se nyní zapojují zástupci veřejného sektoru, společně se zástupci od velkých podniků až po rodinné firmy.
  • Byl založen nadační fond Micro:la, který napomáhá mimo jiné šíření praxe výuky s Micro:bit, podobně, jak k tomu přistoupili ve Velké Británii. Nadační fond připravil metodiky pro lektory, propojuje investory a zájemce o pořízení základní sady Microbitů a podporuje propagaci základní myšlenky výuky informatického myšlení pomocí Micro:bitů. Bylo také potřeba firmám prakticky vysvětlit, jakou autonomii školy mají a s jakými problémy se potýkají, pokud chtějí nějakou inovaci do praxe škol dostat.  Většina firem se mnohem více otevřela možné spolupráci se školami i radnicí potom, co pochopili, jaké parametry nastavení výuky na školách fungují – kapacity učitelů a odborníků z praxe, školní vzdělávací programy, priority vzdělávacích programů jako celku.
  • Na radnici je zřízena pozice koordinátorky (koordinátora), která se stará o připomínky a požadavky ze strany firem a škol a připomínkách státní správy

 

Výsledkem spolupráce aktérů v Lanškrouně je prohloubená spolupráce firem se školami, získání více peněz na modernizaci škol, lepší konkurenceschopnost regionu (více lidí má tendenci zůstat v regionu a pracovat pro místní firmy). Je zde i ochota firem více zprostředkovávat praxe pro studenty.