Kulatý stůl: Informatika, roboti a informatické myšlení ve škole – zápis z kulatého stolu

Zveřejnili jsme závěry, zvukový záznam a prezentace z akce 8. února.
https://drive.google.com/open?id=1qNi_uEDllnUttNW9tw-LwoaRiFquTDZA
Budeme rádi, pokud k vizím výuky nové informatiky vyplníte také dotazník na adrese https://bit.ly/DotaznikIM
Plán dalších akcí
– 23. března 2018 – 9-12, setkání členů DigiKoalice s novým předsedou Ing. Ivanem Pilným
– 24. dubna – 9-15, odborný panel projektu OP VVV P-KAP, zaměřený v odpoledních hodinách na tématiku digitálního vzdělávání na SOŠ a SOU