Konference 1. listopadu – EDULAB – Jsme připraveni?

Jeden z našich členů přichystal pro širokou veřejnost konferenci s názvem Jsme připraveni? Hlavním tématem je příprava budoucích učitelů v kontextu moderních technologií, online světa a celoživotního vzdělávání. Přijďte si poslechnout inspirativní přednášky týkající se digitalizace školství a celé naší společnosti.

Konference proběhne 1. listopadu v aule Pedagogické fakulty UK (Magdalény Rettigové 4, Praha 1). Program a bezplatnou registraci najdete na www.edulabcr.cz/konference-jsme-pripraveni, registrovat se můžete také na info@edulabcr.cz.

Akci pořádá vzdělávací organizace EDULAB ve spolupráci se společností Samsung Electronics Czech and Slovak a Pedagogickou fakultou UK a je vhodná pro všechny, které vzdělávání zajímá.

EDUkační LABoratoř, Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, +420 212 245 509, www.edulabcr.cz