Kolik robotů naprogramuješ, tolikrát jsi člověkem

Autor: Petr Naske (manažer projektu Podpora práce učitelů a tajemník DigiKoalice)
Převzato z http://gramotnosti.blogy.rvp.cz/2018/10/12/kolik-robotu-naprogramujes-tolikrat-jsi-clovekem/

Kocour Scratch, robot Karel, želva Logo, včelka Bee Bot, robot Scottie, čaroděj Baltík, tanečnice Alice, průvodce Kodu, svět Minecraftu, fixy milující Ozobot, simulátor Robotanik, tlapa GreenFoot – i to může být svět dnešních dětí a jejich objevování kreativního využívání času s technologiemi.Roboti a simulační nástroje v internetovém prohlížeči, které jsou většinou zadarmo k dispozici, nabízejí nový pohled na kreativitu a učení se řešení problémů. Každý rodič, který se trápí tím, že jeho dítě tráví hodně času na sociálních sítích a hraním her, má každý rok více a více možností říci to, co americký prezident Obama prohlašoval v kampani na podporu výuky informatiky v USA: „Nekupuj video hry, naprogramuj si je.“ Jsme rádi, že tato hesla se mohou dostat do veřejného prostoru už i u nás. Díky výzvě projektu OP VVV MŠMT, spolupráci Pedagogické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích a dalších 8 pedagogických fakult v ČR a za konzultací s NÚV vznikla unikátní sada učebních textů pro učitele od MŠ do SŠ, díky které lze otevřít dveře ke světu techniky, informatického myšlení a základních nových dovedností pro 21. století. Naprogramovat hru nyní již může každý třeťák základní školy, pokud se mu na experiment a hru dá dostatečný prostor. Doma děti mohou trénovat také za pomoci různých online návodů.

Součástí funkční gramotnosti pro novou dobu se tedy stává schopnost porozumět počítačovým systémům, porozumět, jak stroje a roboti mohou řešit problémy, které jim lidé předkládají. Cílem výuky nové informatiky není tedy ze všech dětí udělat programátory. Je to řemeslo jako každé jiné, a je třeba najít vztah, zájem dítěte o obsah problémů, které díky programování mohu řešit. Je také v současné době dost pravděpodobné, že základní dovednosti informatického myšlení uplatníme v  běžných životních situacích a při řešení osobních i pracovních výzev.

Jsme tedy rádi, že si každý z Vás může nyní materiály v pracovní verzi pro rozvoj informatického myšlení stáhnout a experimentovat s dětmi ve světě robotů a informatiky. Když budeme roboty ovládat, nebudou oni ovládat nás. A připravíme se tak i na svět práce budoucnosti, kde nás čeká dělení se o pracovní i osobní čas s roboty. V rámci aktivit České národní koalice pro digitální pracovní místa (DigiKoalice) podporuje NÚV a MŠMT síťování subjektů a firem, které se ve formálním i neformálním vzdělávání výuce informatických dovedností dětí věnují, sledujte nás na Twitteru. Věnujeme se také tematice rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení u dětí v praxi MŠ a ZŠ, aktuálně hledáme autory s inspirativními příběhy, jak lze digitální dovednosti u dětí efektivně rozvíjet. Návrhy na nový obsah výuky na školách a návrhy na nové rámcové vzdělávací programy v ICT jsou diskutovány s odbornou i pedagogickou veřejností.

Věřím, že maximum rodičů i učitelů si najde svou cestu, jak si jednoho z Ozobotů, Scotie robotů či Scratche ochočit. Kolik robotů naprogramuješ, tolikrát budeš člověkem.