Kdo je připraven není zaskočen: ITveŠkole a BOXED představili nový katalog

Ing. Luděk Heinz z ITveŠkole přináší informace o novém katalogu, který vytvořil tým ITveSkole.cz, o.p.s. a Boxed, s.r.o., a který reaguje na situaci spojenou s epidemií koronaviru. Jako DigiKoalice tuto aktivitu rádi podporujeme!

Nový školní rok s sebou přináší v souvislosti s epidemií koronaviru řadu otázek. Odpovědi postupně přináší informace z MŠMT týkající se novely školského zákona související s distančním vzděláváním, i články zveřejňované na www.pedagogicke.infowww.ceskaskola.cz nebo www.rvp.cz.

U všech výše zmiňovaných zdrojů převládá shoda nad nutností udržet rovný přístup všech dětí a žáků ke kvalitnímu vzdělávání, a to bez ohledu na to, zda bude převládat prezenční, distanční nebo hybridní výuka. Je jednoznačné, že největší díl odpovědnosti bude ležet na samotných ředitelích škol.

Na základě našich zkušeností a ve spolupráci s IT společnostmi působícími v oblasti vzdělávání jsme v týmu ITveSkole.cz, o.p.s. a Boxed, s.r.o. vytvořili katalogy řešení, balíčků a aktivit, které přináší odpovědi ve 4 hlavních bodech:

  1. Notebooky pro všechny pedagogy, kteří nemají pro práci vlastní “aktuální” notebook s potřebným vybavením.
  2. Pro každých 100 žáků (4 třídy) poskytnout mobilní učebnu včetně odpovídající konektivity s možností jednotlivá zařízení půjčovat žákům domů, když je to potřeba.
  3. Pro každou školu jednotné prostředí vhodné i pro distanční výuku a pomoc, aby všichni pedagogové uměli v tomto prostředí pracovat, aby byla nastavena pravidla pro jednotlivé třídy a s těmi byli seznámeni žáci i jejich rodiče.
  4. Zpřístupnit všem pedagogům i žákům školy on-line dostupný, profesionálně i komunitně tvořený, výukový obsah v rozsahu dle RVP.

Vyřešení těchto bodů 1 – 4 má pro každou školu význam, jak z pohledu kvalitní výuky, tak z pohledu udržení její dostupnosti pro všechny žáky.

Zdroje pro naplnění bodů 1 – 4 jsou pro všechny školy dostupné, a to jak u jednotlivých IT společností, se kterými spolupracujeme, tak v nově vyhlášeném programu MŠMT na podporu distančního vzdělávání a jsou rovněž k dispozici v rámci “šablonových” projektů. Pro školy, které potřebují některý z bodů 1 – 4 řešit neprodleně, umíme pomoci zajistit splatnost faktur do doby, než prostředky z MŠMT přijdou.

Vidíte potřebu realizace některého z bodů 1 – 4 ve škole, kde působíte nebo Vás napadá bod 5?

Neváhejte se obrátit na náš tým ITveSkole.cz, o.p.s. a Boxed, s.r.o.

Zdravé tělo a mysl a dostatek energie přeje,

Ing. Luděk Heinz

Lheinz@itveskole.cz

Stáhnout (PDF, 3.42MB)