Jak se stát součástí sítě organizací platformy DigiKoalice

Krok 1: Vyplňte formulář

Vyplněním online formuláře vyjádříte soulad hodnot, strategií a vizí vaší organizace s naším Memorandem a hlavními principy celoevropské sítě organizací sdružených v národních koalicích napříč EU.  Po registraci online, ověřuje DigiKoalice souhlas statutárního zástupce organizace se zařazením vaší organizace do platformy DigiKoalici.  

Nejjednodušší je doručit podpis Memoranda statutárním zástupcem (vzor ke stažení online) do NPI ČR. Podpis Memoradna vyžadujeme minimálně v naskenované formě od hlavní kontaktní osoby za organizaci. V případě ověření souhlasu statutárního zástupce je toto možné řešit telefonicky, přeposlanou elektronickou komunikací nebo osobním jednáním na úrovni vaše organizace vs. NPI/MŠMT.  

Zapojení do sítě se řídí základním vyjádřením důvěry všech stran a nelpíme na striktních administrativních úkonech. Členství v DigiKoalici je zcela neformální akt obou stran vyjadřující vůli spolupracovat a sdílet know-how na poli digitálního vzdělávání dětí a dospělých v ČR. 

Reakci na vaši přihlášku do sítě DigiKoalice dostanete do 5 pracovních dnů, případně vás pozveme na online setkání s týmem DigiKoalice. 

Krok 2: Sdílejte s ostatními organizacemi, školami i veřejností informace o vás a vašich aktivitách!

Sdílejte s ostatními organizacemi v Digikoalici i s veřejností co nejvíce informací o vás a vaší organizaci. Do online formuláře vyplňte anotaci o vaší organizaci, odkazy na vaše weby a služby, nahrajte vaše logo a uveďte seznam kontaktních osob.

Pokud se rozhodnete pro vyplnění informací o své organizaci v angličtině, budou vaše služby dostupné i kolegům ze zahraničí.

Krok 3: Člen vs. partner

V síti DigiKoalice používáme automaticky označení “člen DigiKoalice” pro všechny organizace, které doručí souhlas s Memorandem a vyjádří podporu hodnotám digitálního vzdělávání a prioritám Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. a projdou základním akceptačním posouzením ze strany NPI ČR (kanceláře DigiKoalice) a ze strany předsedy DigiKoalice.

Organizaci, která spolupracuje s MŠMT nebo NPI ČR na konkrétních projektech, pracovních skupinách či úkolech, je automaticky nabídnuto “partnerství” s DigiKoalicí na vyjádření užší spolupráce organizace s MŠMT/NPI ČR. Zařazení mezi partnery probíhá průběžně na základě doprovodné komunikace. Nebojte se napsat a zpřesnit váš konkrétní projekt nebo jeho plán na spolupráci s MŠMT/NPI ČR, abychom mohli společně využít synergií a vhodných forem spolupráce.

Jako člen máte možnost se zapojit hned do několika aktivit DigiKoalice. Více informací najdete zde. 

Povinnosti členů a partnerů

Jedinou povinností členů a partnerů DigiKoalice je informovat NPI ČR o změnách v kontaktních osobách a překážkách, které by znemožnily nadále platnost podepsaného Memoranda. Na výročním setkání (podzim/zima) jsou vždy oznámeny změny v seznamu členů a partnerů (např. zaniklé subjekty, odhlášení ze sítě DigiKoalice, změna statusu ze člena na partnera a opačně).

Benefity organizací sdružených v DigiKoalici

Profil na webu DigiKoalice s informacemi o organizaci
Možnost osobně přispívat na web DigiKoalice skrze jeho redakční systém
Informace o organizaci v češtině i v angličtině*
Uvedení více kontaktních osob v profilu člena/partnera, které stejně, jako hlavní kontaktní osoba dostávají pravidelné novinky ze sítě DigiKoalice
Možnost využívat grafiku DigiKoalice (mapka) na svých webových stránkách a v PR komunikaci
Zasílání pravidelných informací ze sítě DigiKoalice všem kontaktním osobám uvedeným v profilu člena/partnera
Pravidelné pozvánky na akce, které DigiKoalice pořádá
Účast na výročním setkání.**

 

* Výhoda popisku v angličtině je to, že informace o vaší organizaci můžeme sdílet i s kolegy z Evropy.

** Koná se vždy jednou za rok.