Jak dopadl Code Week 2018? Co dál?

Jak dopadl Code Week 2018? – krátké shrnutí

Na konci října 2018 skončil další úspěšný ročník Evropského Týdne programování Code Week, jehož cílem je přiblížit lidem programování a digitální gramotnost. V termínu od 6.10. do 21.10. 2018 pořádali školy, děti, mladí, rodiče, učitelé, programátoři i firmy propagační a vzdělávací akce po celém světě. Seznamovali veřejnost s programováním a jeho tvořivou stránkou a poukazovali na potřebnost digitálních dovedností v dnešní době.

Code Week roste každým rokem a zapojuje se stále více nadšenců. V roce 2018 se uskutečnilo přes 42 tisíc akcí v 74 zemích celého světa. Také v České republice je patrný nárůst organizátorů i vzdělávacích akcí.  V letech 2016 i 2017 se v České republice pořádalo kolem 70 akcí, v roce 2018 počet vzrostl na krásných 146 událostí na celém území ČR. Všechny události naleznete na stránkách CodeWeek. Pokud se podíváme na srovnávací přehled, který uvádí zaregistrované země v pořadí podle počtu programovacích akcí na počet obyvatel, Česká republika skončila na 27. místě ze 74 zapojených států. První místo získala Malta, druhé místo obsadila Itálie a třetí místo pak Ostrov Man.
Více zde:
https://codeweek.eu/scoreboard
(Berte na vědomí, že žebříček počítá i s počtem obyvatel, proto některé menší země s nízkým počtem událostí stojí v žebříčku výše.)

Code Week v České republice byl v roce 2018 zahájen při příležitosti tiskové konference projektu IMyšlení, kde byly představeny nové učebnice informatiky pro základní školy. Zúčastnili se jí Jiří Vaníček – vedoucí týmu autorů učebnic (PF JČU), Ivan Pilný – zmocněnec pro digitální vzdělávání (MŠMT ČR), Jaroslav Faltýn – ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání (MŠMT), Hana Šandová – učitelka informatiky (Gymnázium Jan Keplera) a Irena Brifordová – ředitelka pro oblast školství (Microsoft). Můžete si přečíst tiskovou zprávu nebo zhlédnout záznam.

V České republice proběhlo vícero typů akcí, které se lišily svým charakterem, prostředím, i skupinou návštěvníků. Významným aktérem jsou určitě knihovny, ve kterých se pořádají většinou akce pro veřejnost s využitím počítačových učeben. Aktivní v roce 2018 byla Městská knihovna v Praze, která pořádala několik vzdělávacích workshopů i ve spolupráci s Czechitas a Data4You. Vzdělávací akce se samozřejmě pořádaly na školách. Takové akce bývají většinou neveřejné, probíhala však i odpoledne otevřená rodičům s dětmi. Aktivní a úspěšná byla také Soukromá střední škola informatiky a ekonomie DELTA v Pardubicích, která zde organizovala nebo spoluorganizovala 14 akcí. O těchto událostech se více můžete dočíst v článku. Velmi zajímavý typ akce byl otevřený workshop pro veřejnost, který pořádal Dům zahraniční spolupráce a probíhal přímo ve vnitrobloku DZS, kde si kolemjdoucí mohli vyzkoušet ovládat robota nebo napsat svůj první řádek kódu. Další typy akcí jsou debaty, výstavy nebo prezentace například různých výukových metod nebo pomůcek. Proběhlo také setkání učitelů matematiky a informatiky, které pořádala Jednota školských informatiků společně s MFF v Praze.

Samozřejmě že nezáleží jen na počtu pořádaných událostí během tohoto kódovacího říjnového období, ale důležité je také sledovat, jaký je reálný dopad kampaně a následná praxe. Code Week může inspirovat například k založení nových programovacích kroužků a workshopů nebo získání nových zájemců o ně. Takovou ukázkou je například paní Havířová, učitelka matematiky, fyziky a informační a výpočetní techniky na Gymnáziu Brno Elgartova. Ta se kampaně Code Week účastní každým rokem a na základě loňské účasti se její studenti gymnázia rozhodli založit kroužek programování pro žáky Základní školy Brno Gajdošova. Paní Havířová pořádala v rámci Týdne kódování hned několik programovacích či robotických akcí a ráda by své programování přinesla i žákům na prvním stupni. Svou zkušenost jako účastník kampaně Code Week sepsala, můžete si přečíst zde.

 Velké podpoře akce Code Week 2018 se věnoval Národní ústav pro vzdělávání v rámci aktivit Digikoalice a také Jednota školských informatiků. Mezi další významné aktivní organizátory a pomocníky kampaně Code Week patří projekt PRIM, Dům zahraniční spolupráce, Centrum robotiky, Czechitas, Data4You nebo Soukromá střední škola informatiky a ekonomie DELTA v Pardubicích. Velké dík však patří každému, kdo pořádal svou vlastní událost nebo Code Week jakkoliv podpořil – třeba i jen jako návštěvník.

DigiKoalice připravuje a zpřesňuje plány na rok 2019, určitě opět u CodeWeek budeme 🙂