A s Itálií je nás 24!

8. dubna 2020 se Itálie přidala do sítě národních koalic pro digitální pracovní místa.

Dne 8. dubna 2020 se Itálie stala 24. členem národních koalic pro digitální pracovní místa.

Koalice spadá pod italské ministerstvo pro technologické inovace a digitalizaci a stává se součástí iniciativy ‘Repubblica Digitale’. Ta sdružuje celou řadu zainteresovaných subjektů, které podporují digitální dovednosti na všech úrovních italské ekonomiky a společnosti.

Nová italská digitální koalice si klade za cíl rozšířit pracovní příležitosti pro lidi a připravit je na digitální éru. Koalice chce přispět k překonání sociokulturních rozdílů, které se vytvářejí mezi těmi, kteří rapidnímu tempu digitalizace stačí, a kteří nikoliv. Koalice dále prosazuje digitální inkluzi a rozvoj dovedností pro budoucí povolání.

Jak se tyto dlouhodobé cíle bude snažit Itálie naplnit si můžete přečíst zde: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/italy-launches-its-national-coalition-digital-skills-and-jobs.

Domovskou stránku italské koalice pro digitální pracovní místa naleznete zde: https://innovazione.gov.it/it/repubblica-digitale/.