Včelka: Skupinový i individuální trenér čtení!

Publikováno: 14. 8. 2019
Autor: Andrea Brožová

Včelka jako skupinový i individuální trenér čtení

Online aplikace Včelka je osvědčeným nástrojem pro zlepšení úrovně čtenářských dovedností. Pomáhá jak začínajícím čtenářům obecně, tak i čtenářům, kteří mají se čtením menší či větší potíže. Z praxe víme, že je Včelka výborným pomocníkem zejména pro děti s dyslexií či jinou diagnostikovanou SPU. Aplikace je v tomto ohledu pomocníkem nejen pro žáky samotné, ale také pro jejich učitele, spolupracující odborníky a rodiče. Velkou výhodou aplikace je možnost sdíleného dohledu nad jedním konkrétním čtenářem a tak možnost propojení žákova výkonu ve škole, doma a případně i v poradně.

Hravá aplikace jako ukazatel moderního přístupu ke vzdělávání

V současné době používá Včelku v běžné praktické výuce více než 600 českých škol. Tyto školy využívají Včelku ke skupinovému tréninku čtení celé třídy na interaktivní tabuli, skupinové práci na tabletech či jako individuálního trenéra pro jednotlivé žáky. Za všechny zapojené školy, zde můžeme zmínit například ZŠ a MŠ Benešov (Karlov), kde Včelku využívají zejména s dětmi, jež mají diagnostikovány právě některé poruchy učení, nejčastěji dyslexii a dysgrafii. Tyto děti procvičují ve Včelce jak v hodinách, tak na předmětu speciální pedagogické péče, za dohledu speciální pedagožky Mgr. Martiny Králové.

Včelka jako pomocník při reedukaci

Pedagožka Králová uvádí, že na tento předmět dochází stabilní počet dětí, které věkově spadají do třetí až páté třídy. V rámci individuální péče má zde každé dítě svůj osobní profil a tak i soupis cvičení ušitých přímo jemu na míru. Mgr. Králová uvádí konkrétní případ jednoho žáčka z této třídy: “Mám zde například chlapce s vývojovou dysfázií, který neovládá skladbu věty a skladbu slova. Začínáme například tím, že ve Včelce čteme trojslabičná slova, nahráváme se, a pak si naše čtení pouštíme. Využíváme také cvičení na rozmluvení, takže různé obrázky. Procvičujeme zde i psaní a to zase pomoci kombinace poslechu a praktického tréninku psaní v aplikaci.”

Na otázku, zda pozoruje u dětí, které ve Včelce trénují, zlepšení, Mgr. Králová reaguje souhlasně: “Dříve zminěného chlapce aplikace hodně motivuje, protože si může své čtení poslechnout a díky tomu se i více snaží. Je to pro něj něco úplně jiného než například číst slova ve Slabikáři. Může zde hrát také hry, což ho moc baví. Když hrají děti například hada, často ani nepostřehnou, že hrou vlastně trénují něco, co jim dělá problém.” 

Fakt, že ve Včelce děti vidí i složitější procvičování jako hru, svědčí o tom, že je vzdělává zábavnou formou a pomáhá jim tak vnímat jejich čtenářské obtíže v pozitivnějším světle.