Projekt Elixír do škol na gymnáziu v Poličce

Příklad ukazuje, jakým způsobem je podporováno využívání různých digitálních technologií při výuce fyziky na ZŠ a SŠ v rámci programu regionálního centra projektu Elixír do škol v Poličce.

Publikováno: 4. 1. 2019
Autor: RNDr. Miroslav Jílek, Ph.D.

Projekt Elixír do škol funguje úspěšně od roku 2013 a jeho cílem je smysluplná podpora výuky fyziky a digitálních technologií na základních a středních školách v ČR. Hlavním prostředkem naplňování tohoto cíle jsou regionální centra (RC), která slouží jako bezpečné prostředí pro vzájemné sdílení učitelů a předávání příkladů dobré praxe.

Jak se využívají digitální technologie v RC Polička?

Přesto, že je regionální centrum provozované na gymnáziu v Poličce zaměřeno primárně na podporu výuky fyziky, tvoří zapojení digitálních technologií důležitou součást programu jednotlivých setkání. Účastníci mají v první řadě možnost vypůjčit si ze společného balíčku pomůcek řadu čidel laboratorního měřicího systému a dalších elektronických pomůcek (USB mikroskop, multimetry, digitální polovodičová kamera pro sledování ionizujícího záření…). K účelnému využití těchto pomůcek jsou účastníci opakovaně seznamováni s konkrétními příklady, jak daná zařízení zapojit do výuky a jak řešit případné technické problémy.

Pravidelně bývá téma setkání doplněno také využitím, často originálně vytvořených,  3D tištěných pomůcek pro výuku. Kromě poskytnutí hotových pomůcek i modelů pro jejich samostatnou výrobu realizovalo centrum v součinnosti s časopisem e-Mole několik prakticky orientovaných přednášek zaměřených na obecné aspekty využití 3D tisku na školách a nabízí zájemcům v této oblasti dlouhodobou podporu.

Další, v obdobném duchu realizované, přednášky s workshopy byly zaměřeny například na konkrétní využití Arduina při výuce fyziky včetně poskytnutí vytvořených metodických materiálů, nebo na možnosti využití této platformy jako levného laboratorního měřicího systému díky originálně vytvořené a zdarma poskytované obslužné aplikaci.

Příbuznou oblastí, které je v rámci programu centra také věnován prostor, je robotika s ohledem na její implementaci do výukového procesu. I zde poskytuje centrum ve spolupráci s časopisem e-Mole účastníkům i dalším zájemcům dlouhodobou metodickou podporu.