Tabletárium: výuka s tablety zajímavě a efektivně

Článek se zabývá představením několika tabletových aplikací vyvinutých ve spolupráci společnosti Science IN (Scientica s.r.o.), Českého vysokého učení technického, Univerzity Karlovy a Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kladno v rámci projektu Tabletárium.

Publikováno: 20. 7. 2019
Autor: Petr Šmejkal, Pavel Teplý

Tablety jsou téměř 10 let běžnou součástí našich životů a nezřídka se dostávají i do výuky, kde lze s výhodou využít jejich možností, zejména uživatelsky příjemnou práci, přenosnost, bezprostřední interaktivitu apod. Jejich efektivnější a širší využití, zejména v oblasti výuky přírodních věd, však limituje malé množství kvalitních výukových aplikací. Proto byla ve spolupráci firmy Science IN, Českého vysokého učení technického, Univerzity Karlovy a Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kladno v rámci Evropského projektu Tabletárium vytvořena pro tablety s OS Android řada aplikací s přírodovědnou tématikou.

Pro tvorbu aplikací byla spolupráce všech zmíněných institucí zásadní, neboť se jednalo o multidisciplinární práci a žádný z partnerů nedisponoval odborníky ze všech potřebných oborů. O programování se tak postarali odborníci z ČVUT, didaktici z Univerzity Karlovy připravovali návrhy a podíleli se na tvorbě aplikací a učitelé a žáci ze zmíněné školy se podíleli na testování aplikací. Společnost Science in zase poskytla grafiky a animátory a zaštítila koordinaci prací.

Díky uvedené spolupráci vzniklo 18 aplikací, z nichž část je zdarma dostupná v aplikačním obchodě Google Play. Aplikace se snaží využívat všech výhod, které tablety pro výuku poskytují a snaží se aktivizovat žáka. Žák tak např. musí umístit správně orgány dýchací soustavy ptáka nebo nalézt z grafu délku chemické vazby a její energii apod. Vytvořené aplikace jsou relativně různorodé, od „klasických“ výukových aplikací (např. Chemická vazba, Optika či Fotosyntéza) po aplikace, kdy studenti řeší předem stanovené komplexní úkoly. Např. v aplikaci „Ztacený Chemulín“ tak žáci s pomocí GPS cestují po své lokalitě a s využitím svých znalostí se snaží osvobodit hodného čaroděje Chemulína ze spárů zlého čaroděje Chemundraka. Kdo dával pozor při hodinách, ten úkoly jako sestavit destilační aparaturu nebo zažehnout plamen tří barev bezpochyby zvládne. I přes některé problémy s kompatibilitou na určitých tabletech, jedná se o zajímavé aplikace, které snad stojí za vyzkoušení a jejich autorský kolektiv bude nepochybně nadšen, pokud si tyto aplikace najdou cestu na tablety ve školách v ČR.