T Generace – technici pro budoucnost

Motivaci studentů pro technické obory se rozhodl podpořit přední zaměstnavatel na Náchodsku, výrobce automobilového těsnění Saar Gummi Czech z Červeného Kostelce. Projekt "T Generace - technici pro budoucnost" podporuje technicky orientované kroužky ve školách regionu.

Publikováno: 20. 7. 2019
Autor: RNDr. Jan Preclík, Ph.D.

Ve stále více robotizované výrobě roste potřeba technicky orientovaných profesionálů, nejžádanější jsou ti, kteří jsou schopni ve své praxi propojit různé technické obory. Motivaci studentů pro technické obory se rozhodl podpořit přední zaměstnavatel na Náchodsku, výrobce automobilového těsnění Saar Gummi Czech z Červeného Kostelce. Jeho generální ředitel Ing. Jan Tichý založil projekt T Generace – technici pro budoucnost, kterým firma podporuje technicky orientované kroužky ve školách regionu. Jednou z nich je i Jiráskovo gymnázium v Náchodě.

Díky podpoře firmy Saar Gummi mohlo gymnázium od roku 2016 rozšířit nabídku kroužků na dva kroužky robotické, kroužek elektrotechniky, Arduina, 3D tisku, chemický a modelářský. Kroužky navštěvuje kolem 70 žáků. V prosinci 2016 byl projekt prezentován na tiskové konferenci v Hradci Králové za účasti žáků gymnázia. Projekt vzbudil velký zájem médií a ČT24 odvysílala i živou reportáž.

V projektu T Generace jsou finančně podporováni vedoucí kroužků, kteří dosud dělali svou práci zdarma ve volném čase. Součástí projektu je i Cestovní fond T Generace, z něhož jsou hrazeny náklady žáků spojené s účastí na akcích s technickým zaměřením. Z daru Saar Gummi nad rámec stabilní podpory pak gymnázium pořídilo dvě počítačová pracoviště s 3D skenerem. Další spolupráci firmy se školou v průběhu roku dokumentuje například logo T Generace, navržené samotnými žáky gymnázia. Firma také uhradila potištěná trička, ve kterých členové kroužků reprezentují školu na soutěžích.

Učitelé i vedení gymnázia velmi oceňují minimální administrativu spojenou s projektem. Saar Gummi si za něj zaslouží velký respekt, protože přínosy se projeví nejdříve za několik let a bez záruky, že žáci kroužků do firmy nastoupí. Některé výsledky jsou však vidět již nyní – žáci gymnázia se umísťují na předních místech v robotických soutěžích a často přivážejí diplomy za prvenství.

Žáci mohou sami posoudit, jak jejich současná záliba koresponduje s praxí. Účastní se exkurzí v Saar Gummi, které jsou připraveny „na míru“ pro gymnazisty. Mohou nahlédnout například do práce techniků ve vývoji nebo v laboratoři kvality. Žáci mají také možnost pracovat na finančně zajímavé brigádě ve firmě.