Spolupráce univerzity a průmyslu

V navazujícím magisterském programu na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity je od r. 2009 součástí výuky povinná praxe u firmy (tzv. Interim project) v minimální délce 1 semestr.

Publikováno: 20. 3. 2018
Autor: Adéla Zehringerová

SERVICE SCIENCE, MANAGEMENT A ENGINEERING

Navazující magisterský program na Fakultě informatiky (od r. 2009) zahrnuje povinnou praxi studentů ve firmách.

Hlavní myšlenka oboru

IT je služba, která má za úkol navrhovat, implementovat a provozovat činnosti podporující realizační cíle ekonomických subjektů. Kromě dobré znalosti IT je nutná orientace v reálných problémech uživatelů. Vzdělání absolventů musí být multidisciplinární s ověřením v praxi. Proto je součástí výuky povinná praxe u firmy (tzv. Interim project) v minimální délce 1 semestr.

CÍLE INTERIM PROJEKTU:

  • Setkání studentů s realitou běžného života firmy
  • Možnost vyzkoušet si naučené znalosti a postupy
  • Konfrontace teorie s realitou
  • Možnost získat zápis do CV
  • Umožnit studentům lepší nalezení odpovídající
    uplatnění
  • Zajistit firmám výhodné testování pracovní síly

Skutečné projekty s reálnými výsledky

Jeden semestr je minimální doba praxe, a odpovídá reálné délce skutečných projektů. Student má možnost vidět praktické výsledky své práce a firmě se vrátí to, co do studenta vloží. Finanční podpora je možná, není však podmínkou. Pracovní pozice na praxi podléhá schválení a kontrole fakulty a musí mít potřebnou úroveň odpovídající výuce.

V rámci projektu bylo realizováno i několik úspěšných projektů typu start-up. Firmy se shodují, že studenti SSME a tato spolupráce jsou pro ně významným přínosem. 70% studentů spojuje interim projekt s diplomovou prací, 60% studentů dostane nabídku trvalého zaměstnání.