Soutěž T-PROFI – Talenty pro firmy

Hospodářská komora ČR ve spolupráci s partnery pořádá soutěž T-Profi – Talenty pro firmy. Vedle rozvoje jemné motoriky se v roce 2018 v jihočeském kole stalo součástí soutěže nově i programování.

Publikováno: 20. 7. 2019
Autor: Josef Dašek, Internetový institut z. s.

Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s partnery pořádá soutěž T-Profi – Talenty pro firmy, jejíž hlavním cílem je prohlubování základních praktických dovedností, nezbytných pro úspěšné uplatnění v profesní praxi.

Primárně je zaměřena na rozvoj jemné motoriky a kreativity přímých účastníků se snahou o animaci pracovního prostředí v oblasti strojírenství a strojírenské výroby. Zároveň je reakcí na hrozbu kumulovaného úbytku nastupující i zkušené pracovní síly, ale zejména ztrátu kvalifikovaných odborníků z praxe, s často unikátními znalostmi a zkušenostmi.

Vedle rozvoje jemné motoriky se v roce 2018 v jihočeském kole stalo součástí soutěže nově i programování. Podle organizátorů soutěže i zástupců Jihočeského kraje je z hlediska budoucnosti nezbytné podporovat implementaci programování do výuky žáků už na základních školách. Pořadatelé zároveň poukazují na pronikání digitalizace do našich každodenních životů, a tedy důležitost podpory vzdělávání v této oblasti. Součástí celé akce je i doprovodný program zaměřený na propagaci technologií využívaných v Průmyslu 4.0.