Projekt YES, I DO

Publikováno: 5. 11. 2019
Autor: Jitka Kunčarová

OPEN AGENCY deset let spolupracuje se středními školami v České republice v oblasti výuky odborných cizích jazyků a integrace digitálních technologií do výuky. V úzké spolupráci s experty z praxe vytváříme učebnice s oborově specifickou slovní zásobou doplněné o videonahrávky, poslechy a online interaktivní pracovní sešity umožňující procvičování odborné terminologie pro strojaře, chemiky, obchodníky, apod. Pomáháme školám inovovat obsah výuky odborné angličtiny, němčiny a ruštiny.

V rámci programu Moravskoslezského kraje YES, I DO jsme ve školním roce 2018/2019 proškolili 10 tandemů učitelů pro výuku odborné angličtiny ve strojírenství. Pro učitele jsme zajistili kurz Engineering Technology akreditovaný MŠMT, pro žáky jsem dodali výukové materiály.

„Projekt YES, I DO jsem velmi uvítal jako další příležitost ke zlepšení jazykové kompetence žáků i učitelů. Hodiny, kde učitelé užívali metodu CLIL, byly velmi příjemné a všemi směry je zřejmý posun k vyšší kvalitě odborného i jazykového vzdělávání s využitím týmové práce učitelů. Učitelé angličtiny již vědí, o čem je odbornost, které se mladí strojaři učí, učitelé technických předmětů se zdokonalují ve své angličtině a ztrácejí ostych před svými žáky, kteří se o projektu vyjadřují s velkou spokojeností. Těšíme se na pokračování YES, I DO a podobných aktivit.“  Mgr. Martin Tobiáš – ředitel SPŠ, OA a JŠ, Frýdek-Místek

Závěrem sdílíme také odkaz na reportáž o projektu.