Podpora rozvoje informatického myšlení – iMyšlení

Projekt PRIM si klade za cíl podpořit informatické myšlení skrze změnu orientace školního předmětu informatika z uživatelského ovládání výpočetních technologií směrem k základům informatiky jako oboru. Na projektu se podílejí všechny pedagogické fakulty v ČR a NÚV.

Publikováno: 25. 8. 2019
Autor: Josef Dašek, Internetový institut

Projekt „Podpora Rozvíjení Informatického Myšlení“ (zkráceně PRIM) si klade za cíl podpořit informatické myšlení skrze změnu orientace školního předmětu informatika z uživatelského ovládání výpočetních technologií směrem k základům informatiky jako oboru. Jinými slovy jde o prohloubení znalostí informačních technologií, které studentům pomohou lépe pochopit jejich fungování, principy, i vliv.

Na projektu se podílejí všechny pedagogické fakulty v České republice a Národní ústav pro vzdělávání. Garantem projektu je Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Projekt je zaměřen na předmět informatika a na všechny stupně škol od mateřských až po střední.

iMyšlení aneb myšlení ve 21. století

Pod značkou iMyšlení projekt reaguje na vzrůstající potřebu jak IT odborníků, tak všeobecného vzdělání populace z oblasti informatiky, i na podobné aktivity v řadě vyspělých zemí, kde se informatické myšlení (computational thinking) dostává do popředí pozornosti škol a tvůrců národního kurikula.

Informatické myšlení je způsob myšlení, který se zaměřuje na popis problému, jeho analýzu a hledání efektivních řešení. Nabízí nám sadu nástrojů a postupů. Když se s nimi seznámíme a naučíme se je používat, budeme je moci uplatňovat opakovaně a v různých situacích. Ve výuce informatického myšlení je kladen důraz na praxi – a to nejen při studiu, ale i při následné aplikaci, takže se žáci učí např. základy programování. Dále jsou žáci nabádáni k hledání vlastních řešení problémů, vytrvalosti a vzhledem ke komplexitě dnešních problému i ke spolupráci.

Cíle projektu

Vedle zmíněné reakce na potřeby pracovního trhu i stále rostoucí potřebu všeobecného vzdělání populace z oblasti informatiky má projekt za cíl připravit:

  • školní kurikulum,
  • ověřené vzdělávací materiály pro školy,
  • školení pro učitele,
  • inovaci přípravy budoucích učitelů na pedagogických fakultách,
  • masivní e-learningové kurzy pro veřejnost,
  • popularizaci nové informatiky zohledňující autorský přístup k počítači,
  • podporu inovací v oblasti školské informatiky (studentských VŠ soutěží, odborných didaktických konferencí, soutěží učitelů z praxe – tvůrců vzdělávacích materiálů).