Národní soutěž digitální gramotnosti a ECDL

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) vyhlásila začátkem roku 2019 již tradičně národní soutěž digitální gramotnosti pro české školy. Cílem soutěže bylo podpořit rozvoj digitální gramotnosti žáků a objektivní přístup pedagogů k hodnocení výsledků ICT vzdělávání.

Publikováno: 22. 9. 2019
Autor: Dita Valentová

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku jako hlavní národní autorita mezinárodního konceptu ECDL / ICDL v ČR společně se společností CERTICON pořádají pravidelně národní soutěž digitální gramotnosti o nejaktivnější školu, nejvšestrannějšího žáka či žákyni a nejzapálenějšího učitele a učitelku. Ročník 2019 navazoval na tři předešlé, které se těšily velkému zájmu škol, žáků i učitelů. V období od 1. ledna 2019 do 31. května 2019 bylo hodnoceno téměř 40 českých škol a více než 1 000 jejich žáků. Kritériem úspěšnosti nebyl jen celkový počet realizovaných zkoušek ECDL a jejich výsledky v daném období, ale také jejich struktura (vybrané moduly).

V roce 2019 byla v rámci kategorie nejaktivnější škola vyhlášena dvě první místa. Ocenění získaly dvě školy: Gymnázium, Praha 4, Postupická a Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek . Nejlepšího umístění dosáhly školy nejen díky vysokému počtu zkoušek, ale také díky mnoha zkouškám z modulu M12 – Bezpečné používání informačních technologií (IT Security), z modulu M15 – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Information Literacy) a modul M16 – Základy informatického myšlení a programování (Computing).

V soutěži o nejvšestrannějšího žáka jednoznačně zvítězil Vítězslav Kříž ze Střední průmyslové školy Česká Lípa, který z modulů M2, M3, M4, M5, M6, M7, M14 a M15 dosáhl průměrné úspěšnosti více než 98 % (vzdělávací obsah ECDL modulů viz http://www.ecdl.cz/sylaby.php). Jako nejvšestrannější žákyně byla vyhodnocena Nela Hajzlerová z Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu Choceň , která s průměrnou úspěšností více než 88 % složila zkoušky rovněž z modulů M2, M3, M4, M5, M6, M7, M14 a M15.

Vítězem v kategorii nejzapálenější učitel – vedoucí testování se stal Mgr. Petr Zerzán z Delty – Střední školy ekonomie a informatiky, jako nejzapálenější učitel – hodnotitel výsledků zkoušek byl oceněn Mgr. Rudolf Naxer ze Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Chomutov.

ČSKI se rozhodla vyhlásit mimořádnou cenu za odvahu. Toto ocenění získal Damián Hajduk ze Střední školy a vyšší odborné školy aplikované kybernetiky, který nejlépe absolvoval dvě zkoušky z pokročilého programu ECDL v rámci praktické profilové maturitní zkoušky.

Ceny do soutěže pro školy, učitele i žáky (dle vlastního výběru!) věnovala ČSKI a akciová společnost CertiCon. Pravidla soutěže najdete v přiloženém dopise.