Kraje pro bezpečný internet

Projekt Kraje pro bezpečný internet se zaměřuje na osvětu související se zodpovědným chováním v kybersvětě. Cílí na všechny věkové skupiny a je spojený zejména s úsilím zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci.

Publikováno: 20. 7. 2019
Autor: Josef Dašek, Internetový institut z. s.

S novými technologiemi, které se stávají samozřejmou součástí našeho každodenního života, je důležité umět zacházet. Na osvětu související se zodpovědným chováním v kybersvětě se zaměřuje projekt Kraje pro bezpečný internet (KPBI). Tato osvěta se týká nejen manuální stránky, ale především té mentální, kdy je potřeba naučit se odolávat rozesílání hoaxů, zodpovědně zacházet se svými i cizími osobními údaji nebo co dělat v případě, že se staneme obětí kyberšikany či sextingu. 

Projekt není věkově omezen a chce oslovit co nejširší a věkově různorodou veřejnost, a to především prostřednictvím aktualizovaných e-learningových lekcí, videospotů a vědomostního soutěžního kvízu, doplněného o Kvíz PLUS. Projekt je spojený zejména s úsilím zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci.

Projekt KPBI je výsledkem iniciativy Asociace krajů ČR a na projektu se odborně a finančně podílí všech 14 krajů ČR.