Konsorcium zaměstnavatelů podporuje studenty

V roce 2012 hrozilo uzavření učiliště v Letohradě. Proto inicioval starosta města jednání s místními firmami, aby otevřel otázku - co mohou společně udělat pro udržení školy? Co mohou udělat pro to, aby vzdělávací obory zde odpovídaly potřebám zaměstnavatelů a mladí lidé zůstali v regionu?

Publikováno: 20. 3. 2018
Autor: Adéla Zehringerová

Udržení a podpora škol v regionu

V roce 2012 hrozilo uzavření učiliště v Letohradě. Proto inicioval starosta města jednání s místními firmami, aby otevřel otázku – co mohou společně udělat pro udržení školy? Co mohou udělat pro to, aby vzdělávací obory zde odpovídaly potřebám zaměstnavatelů a mladí lidé zůstali v regionu?

VZNIK KONSORCIA

Zaangažované strany se spojily, ustanovily Konsorcium zaměstnavatelů Orlicka a sestavily nabídku pro školy a studenty, která dává příležitosti k lepšímu pracovnímu uplatnění. Možnosti praktické výuky, brigád a podpory formou stipendia mají konkrétní podobu a jsou hojně využívány.

Vytvořit nabídku programů však nestačí, velkou částí úspěchu je medializace a informační kampaň. Zástupci firem, škol a města se pravidelně scházejí a komunikují se studenty i s rodiči. Představují jim možnosti uplatnění studijních oborů a následné pracovní příležitosti.

Spolupráce, která má přínos pro všechny

Spolupráce se školami firmám přináší ovoce ve formě kvalitních a kvalifikovaných pracovníků, po kterých je stále velká poptávka. Školy svým studentům zase nabízejí vzdělání podpořené praxí s reálným uplatněním.

Benefity pro zdejší obce jsou také viditelné – občané mají dostupné vzdělání i zaměstnání v blízkosti bydliště a nemají potřebu odcházet na studia a za prací do velkých měst. Počet obyvatel neubývá, ale mírně stoupá.

Vytvoření oboru na základě potřeb firem

V roce 2015 se Konsorcium zasloužilo o otevření nového maturitního oboru strojírenský technik na Průmyslové střední škole Letohrad, který reflektuje reálné potřeby firem, a ty jsou zase garantem pro odbornou praxi.

Svou prací pomáhá toto sdružení rozvíjet a zvyšovat konkurenceschopnost ČR v technické i digitální oblasti a je příkladem i pro další regiony.