Robot Ozobot míří do knihoven – letní škola pro budoucí knihovníky

Publikováno: 20. 7. 2019
Autor: Hanka Šandová

Letní škola Kabinetu Informačních Studií a Knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně je pravidelné setkání studentů, učitelů a odborníků na konci jarního semestru, koná se vždy v červnu. V roce 2018 zastřešovala tato čtyři hlavní témata: tvůrčí prostory, postfaktická doba a fakenews, informace v architektuře a veřejném prostoru a také technologie a umělou inteligenci.

Proč Ozoboty do knihoven?

Veřejné knihovny se svou hustou sítí od nepaměti slouží jako místo pro rozvoj komunitního vzdělávání, občanského vzdělávání a sociální inkluze. Knihovny dnes plní funkci nejen shromažďovací, ale především organizační, komunikační, vzdělávací a kurátorskou. Představují tak přirozenou infrastrukturu pro neformální vzdělávání. V moderní knihovně by se tak široká veřejnost měla mít možnost setkat nejen s knížkami, ale také dalšími informačními zdroji a technologiemi.

V rámci letní školy byl účastníkům představen 3D tisk a jeho využití v domácím i školním prostředí a také robot Ozobot. Robotika v tomto pojetí není hlavním cílem vzdělávání, ale prostředkem pro rozvoj kompetencí potřebných pro 21. století. Jedná se zejména o informatické myšlení a další měkké dovednosti. Kromě letní školy pro studenty chystáme také v roce 2019 školení přímo v knihovnách.

Robot Ozobot, možnosti programování a jeho využití ve škole nejen v hodinách informatiky, ale také dalších předmětech nebo mimoškolní zájmové činnosti byl představen v úvodní přednášce. Na přednášku navázal workshop, během kterého si účastníci sami vyzkoušeli, co Ozobot dokáže a jak jej ovládat i bez počítače pomocí barevných Ozo kódů. K řešení byly vybrané úlohy pro samostatnou i skupinovou práci. Aktivity byly zaměřeny nejen na programování, ale především na pochopení problému, návrh řešení, realizaci a ověření a případná vylepšení…