Inovace terénních cvičení z geografie za pomoci laboratorních měřících systémů

Tento příklad dobré praxe je ukázkou konkrétní dlouhodobé spolupráce mezi školou a firmou, která vede k zefektivnění práce - v tomto případě při sběru dat v terénu.

Publikováno: 20. 7. 2019
Autor: Petr Tišl

Dlouhodobě se u nás na škole snažíme geografii prezentovat jako obor, který je vědou exaktní, založenou nejen na teorii a memorování, ale především na „tvrdých“ datech. Pro ověřování teorie v praxi je třeba tato data efektivně získávat a zpracovávat. Terénní geografické cvičení jsme zavedli do výuky ihned při vzniku nových školních vzdělávacích plánů před více než deseti lety. Začínali jsme s běžnými nástroji, jako bylo pásmo či úhloměry, ale velmi rychle jsme přešli na modernější sběr dat za pomoci laboratorních měřících systémů. Později nám v tom velmi pomohl projekt EXPOZ (www.expoz.cz), který probíhal v letech 2011 – 2012. Díky němu jsme se dobře vybavili přístrojovou technikou a zpracovali inovativní metodiky pro praktické využívání těchto technologií v praxi.

Od této doby se také datuje naše vzájemně prospěšná spolupráce s firmou PROFIMEDIA s. r. o. (http://www.profimedia-cz.cz/), která je distributorem laboratorního systému PASCO v České republice. Díky předchozím projektům a spolupráci na tvorbě časopisu E-MOLE (www.e-mole.cz) máme zkušenosti s většinou systémů dostupných na našem trhu, jejichž výkon je více či méně srovnatelný. Za klíčovou pro výběr systému a jeho bezproblémové užívání považujeme právě úzkou spolupráci s dodavatelem, který je schopen zajistit nejen samotnou dodávku zboží, ale také proškolení nebo kvalitní návody a inspirace tvořené a kontrolované odborníky ve výuce. Při výběru zařízení do terénu se nám osvědčila kompaktnost a snadná manipulovatelnost se systémem a odolnost dodávaných čidel.

Při terénních cvičeních, ale i při běžných hodinách se snažíme žáky vést k pečlivému sběru dat. Měřící systémy tento sběr usnadňují, urychlují a zefektivňují práci žáků. Zbývá pak více času na samotné vyhodnocování dat. Používání přístrojů je již dnes v praxi nutností a tak také mnohem lépe připravuje žáky na jejich budoucí praktické uplatnění nebo studium. V neposlední řadě je tu i fakt, že modernější způsoby sběru dat, i když někdy přináší obdobné výsledky jako měření tradiční, je pro žáky atraktivnější.