Future Classroom na ZŠ Dr. Edvarda Beneše v Praze – Čakovicích

Moderní výukové technologie dokáží pomáhat nejen dětem, ale i samotným vyučujícím. Ti mohou realizovat výuku zajímavějšími a více motivujícími metodami. Žáci samotní si možná odnáší méně konkrétních informací, o to lépe si však dokáží osvojit v praxi dobře využitelné kompetence.

Publikováno: 23. 9. 2019
Autor: Pavel Borovička

Po vzoru Future Classroom, kterou můžete najít v Bruselu, disponuje i ZŠ Dr. Edvarda Beneše učebnou, kterou mohou učitelé z jiných škol jen závidět. Pod vedením paní Petry Boháčkové tu probíhá výuka rozličných předmětů. Žáci využívají ve výuce tablety, jejichž obsah mohou na dotykové obrazovce ActivPanel s vyučujícím jednoduše sdílet. K hlavním probíraným tématům patří badatelská výuka přírodních věd (PASCO) a výuka informatického myšlení žáků (SAM Labs). Malou video ukázku můžete najít na Facebookovém profilu školy.