Farma 4.0 – spolupráce střední školy a firem (nejen) v zemědělství

Aktivity Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech na poli 4.0 trendů a zemědělství.

Publikováno: 1. 7. 2019
Autor: tajemník DigiKoalice

Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech má rozhodně k tématu Farma 4.0 co říci. Škola je v oblasti modernizace výuky v oblasti spolupráce IT a zemědělství na skvělé úrovni, v roce 2017 jsme pořádali celorepublikovou konferenci AGROCON 2017 s podtitulem IT a zemědělství – spolu dokážeme víc.

Co nabízí svým žákům: ukázky robotického dojení, které si mohou v rámci praxe vyzkoušet na partnerských farmách. Již před několika lety zavedli výuku robotiky. Zde se zaměřujeme na Lego a Arduino, v krajské soutěži jsme s těmito systémy vyhráli první místa.  Dále využívají GPS lokátorů pro identifikaci a zaměření pozemků, již před několika lety pořídili profesionální GPS systém a v loňském roce získali opět nový systém. Dále používají drony pro multispektrální analýzu pozemků. Již přes 100 let je v areálu školy meteorologická stanice, ze které online čerpáme data.  V posledních měsících se intenzivně zabývají využitím IoT v síti LoRa pro analýzu klima ve třídě, pomocí CO2, teploty a vlhkosti. Oblastí, kde dosahují největších úspěchů jak na republikové, tak mezinárodní úrovni, je datová analýza a vizualizace dat. Školní tým zde dosáhl na 3. místo v hackathonu veřejné správy 2018, který se konal na NKÚ. V roce 2017 vyhráli první místo v soutěži Společně otevíráme data, kterou organizuje Fond Otakara Motejla.

Pro oblast datové analýzy si před třemi lety vybrali nástroj POWER BI od firmy Microsoft. Již několik let je to jedna ze tří škol v České republice – tzv. Microsoft Showcase school. Díky této úzké spolupráci se dostávají k nejnovějším technologiím na světě. Power BI je naprostou světovou špičkou v oblasti business inteligence. Dále spolupracují s lokální firmou SmartEdu s.r.o., která je členem Digikoalice a pomáhá nám s provozováním datového portálu http://data.maleskoly.info/ , kde jsou živé ukázky vizualizací. Některé vznikly při výuce na naší škole, některé ve spolupráci s firmou  SmartEdu s.r.o. . Využívají toho, že učitel  Ing. Karel Rejthar je zároveň i vlastníkem uvedené společnosti. Podařilo se mu získat nejvyšší ocenění  Microsoft MVP – Data Platform (POWER BI). Díky této výhodě mají žáci  z dané oblasti vždy ty nejnovější informace.