Digitální technologie ve výuce s časopisem e-Mole.cz

Po učitelích se vyžaduje, aby při výuce využívali moderní digitální technologie. Jak se ale mají učitelé v těchto technologiích orientovat? Jak se s nimi seznamovat? Kde se inspirovat ke konkrétnímu využití ve výuce? Právě tyto informace se snaží učitelům přinášet časopis e-Mole.

Publikováno: 15. 3. 2019
Autor: Tomáš Feltl

Co se dnes chce po učitelích?

Je toho opravdu hodně, co by měl dnešní učitel z oblasti digitálních technologií ovládat. A nejde jen o zvládnutí technologií jako takových. To je jen první krok! Následovat musí zvládnutí využití těchto technologií v rámci výuky. Ano, je toho hodně! Nelze se tedy divit tomu, že se řada učitelů k novým technologiím staví velice chladně až odmítavě. A tak novinka v oblasti IT často nevyvolává zdravou zvědavost, ale spíše obavy z toho, kolik práce „navíc“ s tím ve škole bude. Přitom může být realita naprosto opačná! Naše práce se zjednoduší, zefektivní a hlavně, může být i pro žáky zajímavější a poutavější. A o to by nám učitelům přece mělo jít…

Vzniká nový časopis

V roce 2014 vznikl časopis zaměřený právě na digitální technologie ve výuce s důrazem na přírodovědné a technické obory. Do přípravy časopisu se pustilo několik kolegů učitelů, kteří jsou nejen nadšení pedagogové, ale také sledují nové trendy spojené s digitálními technologiemi a řadu těchto technologií ve svých hodinách běžně používají. Hlavním cílem je ukázat, že digitální technologie nejsou nám učitelům na obtíž, ale že je to přesně naopak, přináší nové možnosti, jak dětem přiblížit problematiku našich oborů a jak z někdy nudné výuky udělat dobrodružnou cestu za poznáním.

A proč časopis?

Na rozdíl od různých školicích akcí a konferencí má časopis potenciál přinést zajímavé nápady a ukázky z výuky většímu množství učitelů. Dalším cílem je propojení aktivních učitelů při tvorbě náplně časopisu. Mezi učiteli je řada těch, jejichž nápady a zkušenosti z praxe mohou posloužit ostatním jako skvělá inspirace. Značnou část obsahu časopisu vytváří především učitelé z praxe ze všech stupňů našeho vzdělávacího systému.

Sekce DIY aneb „udělej si sám“

Vedle vlastního časopisu najdete na webu e-Mole.cz také sekci DIY, kde jsou různé projekty směřované do školství, jako např. 3D tištěná konstrukční robotická stavebnice m-BITBEAM, školní měřicí systém postavený na Arduinu (MoleBox + MoleGraph + MoleGraph Shield), školní delta robot a 3D tiskárna Molestock a další. Také o těchto projektech se můžete dočíst na stránkách časopisu e-Mole.cz. Dokumentace k jednotlivým projektům je zdarma k dispozici.

Sekce 3D modely

Další sekce e-Molu se věnujeme problematice využití 3D tisku ve školním prostředí. K dispozici je řada originálních modelů, jako různých výukových pomůcek. 3D modely jsou dostupné ke stažení ve formátu STL, a to opět zdarma.

e-Mole bojuje o přežití, prosíme, pomozte

Časopis je k dispozici zdarma v elektronickém formátu PDF. Jednotlivá čísla mají několik desítek stran, přičemž výjimkou není ani počet stran přes stovku. Poslední vydání v roce 2018 nese pořadové číslo 11. Za dobu čtyř let své působnosti si časopis získal přes tisícovku pravidelných čtenářů. Do redakce přišla celá řada kladných ohlasů, ale také požadavků, o čem by si učitelé v e-Molu chtěli přečíst. Redakční práce se tím pádem stále rozrůstala a zabírala čím dál tím více času.

Celý projekt e-Mole.cz byl dosud postavený na dobrovolnické činnosti jak vydavatele, tak redakční rady a externích přispěvatelů. Na e-Molu pracovala řada lidí čtyři roky prakticky zadarmo. I když tu byla velice intenzivní snaha získat partnera v podobě velké firmy s vazbou na školství, hledat podporu na MŠMT, oslovovat různé nadace i jednotlivce, nepodařilo se získat finanční prostředky, které by umožnily rozšiřovat autorskou základnu (hradit autorské honoráře) a alespoň symbolicky zaplatit práci redakční rady a sazbu vlastního časopisu. Bohužel, tato situace již není udržitelná. Obracíme se proto i touto formou, přes web DigiKoalice, na vás, potenciální sponzory a možná i partnery, kteří by vydávání e-Molu chtěli podpořit. Budeme rádi, když se s námi spojíte…

Poděkování

Děkujeme všem autorům, kteří se na stránkách e-Molu nezištně podělili o své zkušenosti a nápady. Děkujeme také našim prozatím dvěma podporovatelům z firemní sféry, českému výrobci tiskových strun Filament PM. Jen díky tomuto partnerovi a jeho materiální podpoře našich 3D tiskových aktivit můžeme školám nabízet 3D tiskový servis v režimu „za poštovné“. A dík patří také firmě COOLHOUSING, s. r. o. za výhodné hostování webového portálu e-Mole.cz.