Digital New Deal – analýzy a odborný dialog o digitalizaci pro země V4

Projekt Digital New Deal probíhá pod záštitou Asociace pro mezinárodní otázky. Projekt se zaměřuje především na digitalizaci a debatu k nastupující „době 4.0“. Jeho primárním cílem je přispět k odborné debatě týkající se probíhající digitální revoluce v rámci států V4.

Publikováno: 20. 7. 2019
Autor: Josef Dašek, Internetový institut z. s.

Projekt Digital New Deal probíhá pod záštitou Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). AMO tím navazuje na projekt Smooth Functioning of the Internal Market between V4 Countries z let 2014-2016. Na rozdíl od tohoto projektu se však Digital New Deal zaměřuje hlavně na digitalizaci a debatu k nastupující „době 4.0“.  

Koncept 4.0

Projekt Digital New Deal chce podnítit diskusi (a zároveň k ní přispět) o nastupující robotizaci, o využití nových technologií, o digitalizaci státní správy, o umělé inteligenci, o nových způsobech využití internetu apod. Koncept 4.0, který byl zpočátku spojen především s průmyslovou výrobou se už zdaleka netýká jen této oblasti. Jak vedoucí projektu píší v jedné ze svých publikacích, koncept 4.0 už proniká do každodenních činností, do oblasti služeb či logistiky.

Hlavní cíl

Primárním cílem projektu Digital New Deal je přispět k odborné debatě týkající se probíhající digitální revoluce v rámci států V4. Jedním z hlavních výstupů bude publikace shromažďující znalosti od zainteresovaných osob ze států V4, které se digitální agendě věnují. Mimo jiné publikace přinese doporučení, které zohledňuje specifika těchto států.

Projekt zahrnuje úvodní konferenci v Praze, expertní semináře v zemích V4, publikace a prezentaci závěrečného výstupu.

Průběžné výstupy: http://www.amo.cz/cs/smooth-functioning-of-the-internal-market-between-v4-countries/digital-new-deal-v4-stand-new-technologies/