Den digitálních technologií v ZŠ E. Štorcha a MŠ Ostroměř

Cílem této akce je u žáků, učitelů i široké veřejnosti, čím dál více zvědomovat téma digitalizace vzdělávání, které nesouvisí pouze s nárůstem a neustálou inovací digitálních technologií, ale primárně s jejich smysluplným využíváním, a to ve výuce i v každodenním životě.

Publikováno: 20. 7. 2019
Autor: Adéla Zehringerová

V červnu 2019 se konal první ročník “Dne digitálních technologií” na ZŠ Eduarda Štorcha a MŠ Ostroměř , které se mimo jiné zúčastnila i samotná DigiKoalice a spřátelený projekt Národního ústavu pro vzdělávání Podpora práce učitelů (PPUČ).

Cíl

Cílem této akce je u žáků, učitelů i široké veřejnosti, čím dál více zvědomovat téma digitalizace vzdělávání, které nesouvisí pouze s nárůstem a neustálou inovací digitálních technologií, ale primárně s jejich smysluplným využíváním, a to ve výuce i v každodenním životě. S tím souvisí snaha negativa a rizika minimalizovat a klady maximalizovat a způsobit tak pozitivní dopady nejen na děti. Den digitálních technologií je ideálním příkladem dobré praxe, kde kromě konkrétní práce dětí s velkou škálou výukových programů a her, byl věnován prostor i tématu bezpečnosti na internetu a obecně kyberbezpečnosti.

Program pro žáky 1. – 9. ročníků

Na akci se žáci 1. – 9. ročníků základní školy měli možnost seznámit s celou řadou digitálních technologií formou prožitkového vyučování. Pro mladší žáky od 1. do 3. třídy byla součástí programu například ukázka práce na MultiBoard v MŠ, malování na interaktivní tabuli poslepu a jiné. Žáci 4. – 9. ročníků během 4 hodin navštívili zhruba 10 stanovišť, na kterých si mohli osahat řadu různých vzdělávacích pomůcek a programů jako například 3D tiskárny, programování poslepu v tělocvičně, práci s beeboty, s tablety, s fotografiemi aj., nebo diskutovat na téma kyberbezpečnosti. Pro všechny věkové kategorie bylo připraveno představení Corinth učebny s možností vyzkoušet si 3D modely a pracovat v dílnách Corinth

Tisková konference

V rámci akce proběhla také tisková konference k zavádění digitálních technologií do výuky ve školách v Královéhradeckém kraji a představení učebny Corinth. Té se účastnila např. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje kraje, Tomáš Gabriel, starosta obce Ostroměř , ředitelka školy Gabriela Pospíšilová se svojí kolegyní, Petr Naske za DigiKoalici a PPUČ a zástupci za Corinth či Univerzitu Karlovu.

Program pro rodiče, učitele a veřejnost

 Workshopy a stánky byly v závěru programu určeny pro rodiče dětí, všechny pedagogické pracovníky z dané školy, ale i širší veřejnost.  Účastníci tak měli možnost si vyzkoušet například virtuální a rozšířenou realitu nebo navštívit jakákoliv stanoviště, která byla v dopoledním programu cílena na děti.