Cyber Security Academy

Prague Security Studies Institute v roce 2018 uspořádal ve spolupráci s NÚKIB týdenní intenzivní kurz, který představil nové trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti a spojitosti mezi technologickými, regulatorními a politickými aspekty tohoto odvětví.

Publikováno: 20. 7. 2019
Autor: Josef Dašek, Internetový institut z. s.

Prague Security Studies Institute v roce 2018 uspořádal ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost týdenní intenzivní kurz, který představil nové trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti a spojitosti mezi technologickými, regulatorními a politickými aspekty tohoto odvětví.

Obsahem kurzu byly přednášky i praktické workshopy vedené uznávanými českými a zahraničními odborníky z veřejné i soukromé sféry. Přednášky se zaměřily na současné i budoucí kybernetické bezpečnostní výzvy technického i politického rázu a na možné přístupy, jak těmto výzvám čelit. Probíraná témata zahrnovala úvod do kybernetické bezpečnosti, internet of things, hybridní hrozby a kybernetickou bezpečnost, internet governance, atd.

Pro absolvování kurzu byla nezbytná znalost českého i anglického jazyka. Absolventi obdrželi certifikát s potvrzením o absolvovaných přednáškách.

Přihlášky do aktuálního ročníku do 2. září 2019.