CoderDojo – zapojte se do programovacích klubů

CoderDojo je celosvětové hnutí založené na programovacích klubech pro mladé lidi od 7 do 17 let. V těchto klubech se děti a mladí lidé za pomoci mentorů vzdělaných v oblasti IT učí, jak například postavit webové stránky, vytvořit mobilní aplikaci, naprogramovat aplikaci atd.

Publikováno: 10. 1. 2019
Autor: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Základní myšlenky a poslání

Celý projekt je postaven na práci dobrovolníků a navštěvování klubů je pro děti vždy zdarma. Dobrovolníci se vstupem do CoderDojo zavazují k tomu, že pro děti připraví příjemné a inspirativní prostředí, že je budou motivovat k projektové práci, vzájemné pomoci a budovat v nich i komunikační dovednosti. CoderDojo je komunitním projektem, který podporuje zapojení nejen dobrovolníků a dětí, ale i jejich rodičů. Ne všichni dobrovolníci v CoderDojo jsou technicky vzdělaní, a přece jsou nedílnou součástí CoderDojo. Komunita se buduje okolo klubů na lokální úrovni, ale všichni dobrovolníci jsou elektronicky v kontaktu a předávají si zkušenosti i na celostátních setkání. Podobné je to i na mezinárodní úrovni, kdy členové CoderDojo mají možnost účastnit se velkých konferencí.

CoderDojo v České republice

Svůj původ má v Irsku, odkud se (od roku 2011) dodnes rozšířilo do více než 95 zemí světa. V České republice momentálně funguje 11 klubů, konkrétně v Praze na Vysoké škole ekonomické a v Data4U, Mostě, Náchodě,  Ústí nad  Labem, Frýdku-Místku, Chomutově, Olomouci, Brně, Úsově a v Ostravě. Několik z těchto klubů funguje na základních školách a středních školách, další pak v knihovnách či komunitních centrech. Učiteli (v CoderDojo se jim říká mentoři) jsou nejen IT odborníci, ale také studenti. Kluby se scházejí většinou jednou nebo dvakrát za dva týdny, některé ale i třeba jen jednou za měsíc.