Cesty za technikou a s technikou

Aktivit Jiráskova gymnázia Náchod na poli techniky (volitelné předměty, kroužky technického zaměření, úspěchy studentů v robotických soutěžích) si povšimly i některé významné firmy a v rámci svých možností či grantových programů se je snaží podporovat.

Publikováno: 20. 7. 2019
Autor: Jan Preclík

Jiráskovo gymnázium v Náchodě je školou všeobecně vzdělávací. V posledních letech se však také snaží intenzivněji podporovat vztah studentů k technice a přírodním vědám, především prostřednictvím volitelných předmětů a mimoškolní zájmové činnosti. Důsledkem je mimo jiné i to, že si státní maturitu z matematiky volí cca 70% jeho studentů a okolo 40% absolventů pokračuje ve studiu na VŠ technického nebo přírodovědného směru, studenti se také umísťují na předních místech robotických i technických soutěží.

Aktivit Jiráskova gymnázia na poli techniky si povšimly i významné firmy (nejen z našeho regionu) a v rámci svých možností či grantových programů se je snaží podporovat.

Náchodská firma ATAS elektromotory Náchod a.s., významný výrobce elektromotorů, materiálně podporuje elektrotechnický kroužek na gymnáziu a především organizuje a hradí zájezdy studentů gymnázia na odborné veletrhy (Mezinárodní strojírenský veletrh a Mezinárodní veletrh elektrotechniky Ampér v Brně) a na dny otevřených dveří technických vysokých škol. Studenti tak mohou poznat prostředí různých VŠ a na veletrzích se seznámit se stavem moderní techniky, robotizace a Průmyslu 4.0.

Studenti gymnázia s velkým úspěchem prezentují svoje aktivity na dnech otevřených dveří firem ATAS i Farmet (výrobce zemědělské techniky z České Skalice) a účastní se i exkurzí do provozu těchto firem.

Firma ŠKODA AUTO a.s. v rámci svého grantového programu již druhým rokem na Jiráskově gymnáziu podporuje modelářský kroužek. Studenti gymnázia měli možnost exkurze přímo do Vývojového a technického centra firmy v Česaně i závodu v Kvasinách.

Firma Honeywell pozvala studenty gymnázia na exkurzi do svého Výzkumného a vývojového centra v Brně. Díky mezinárodnímu grantovému programu firmy se jeden vyučující gymnázia zúčastnil programu Honeywell Educators at Space Academy v americkém Huntsville, program byl zaměřen na výuku předmětů STEM.