Časopis e-Mole.cz rozdává školám 3D tištěné učební pomůcky

Díky materiální podpoře firmy Pasty Mladeč, výrobce materiálů pro 3D tisk, nabízí elektronický časopis e-Mole.cz učitelům zajímavou službu. Jakou? Vytištění a zaslání omezeného množství vybraných 3D tištěných učebních pomůcek jen za cenu poštovného.

Publikováno: 20. 7. 2019
Autor: Marcela Feltlová

Díky materiální podpoře firmy Plasty Mladeč, výrobce materiálů pro 3D tisk, nabízí elektronický časopis e-Mole.cz učitelům zajímavou službu. Jakou? Vytištění a zaslání omezeného množství vybraných 3D tištěných učebních pomůcek jen za cenu poštovného. Této možnosti již využilo několik desítek škol. Někteří učitelé, kteří vytištěné pomůcky od časopisu e-Mole.cz touto cestou získali, se o své zkušenosti s jejich využitím při výuce na oplátku podělili se čtenáři časopisu e-Mole.cz.

Proč takováto služba?

Přestože si některé školy již vlastní 3D tiskárnu (či tiskárny) pořídily a jejich učitelé i žáci mohou 3D tisk používat stejně jako třeba kopírku, nedá se zatím říci, že by využívání 3D tisku bylo ve školách v naší zemi naprosto běžné a samozřejmé. Co si tedy mají učitelé ve školách, které 3D tiskárnu ještě nemají, počít? Existuje nějaký způsob, jak si i oni mohou 3D tištěné pomůcky opatřit? – Samozřejmě, že existuje. Jednou z možností je nechat si pomůcky od někoho (např. komerčně) vytisknout. Alternativní možnost nabízí právě časopis e-Mole.cz.

3D tisk a učební pomůcky

Trojrozměrné učební pomůcky, kterých se žáci mohou skutečně dotknout, vzít si je do ruky a sami si je prohlédnout, jsou při výuce stále nenahraditelné. Ale co dělat, když některá potřebná pomůcka doslouží nebo je příliš drahá nebo není vůbec komerčně dostupná? V takovém případě se učitel buď může smířit s tím, že pomůcku prostě mít nebude, nebo může dát prostor kreativitě a kýženou pomůcku si (ať už sám, nebo třeba s pomocí žáků) vyrobit. – A právě tehdy mu pomocnou ruku nabízí jedna moderní technologie – 3D tisk. Mnohé 3D modely a učební pomůcky lze najít na internetu (např. na portále Thingiverse), zdarma si je stáhnout a vytisknout si je ve škole na školní 3D tiskárně. A pokud daná pomůcka zatím neexistuje, nic nebrání tomu ji vymyslet, namodelovat a vytisknout.

Kde získat 3D modely pomůcek?

Ne každý učitel, který trojrozměrné pomůcky při výuce rád používá, je také rád vymýšlí, vyrábí nebo hledá na internetu, a proto elektronický časopis e-Mole.cz, který se snaží seznamovat učitele s moderními technologiemi a jejich využitím při výuce, věnuje 3D tištěným učebním pomůckám na svých stránkách poměrně velkou pozornost. V jednotlivých číslech tohoto časopisu se dočtete nejen o využití 3D tištěných pomůcek při výuce, ale také o tom, jak si je můžete sami vytisknout, případně upravit. Modely některých pomůcek přímo určené k tisku na 3D tiskárně, jsou také volně ke stažení na stránkách časopisu e-Mole.cz v sekci 3D modely.