Bezplatné semináře ČSKI pro krajské pobočky Úřadu práce

Publikováno: 10. 1. 2021
Autor: Dita Valentová, ČSKI

 

ČSKI uspořádala sérii bezplatných online seminářů pro všechny krajské pobočky Úřadu práce.

První semináře proběhly již v říjnu, další následovaly v listopadu a v prosinci, zbývající dva semináře jsou naplánovány začátkem roku 2021. Seminářů se dosud zúčastnilo téměř 300 pracovníků ze 12 krajských poboček úřadu práce, a to jak ze sekce zaměstnanosti, sekce poradenství a zprostředkování, tak ze sekce veřejných zakázek. Klíčovými tématy byly:

  1. Metodika identifikace úrovně digitálních kompetencí klientů ÚP.
  2. Posílení povědomí pracovníků ÚP o digitálních kompetencích, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění na trhu práce.
  3. Systémové informace o mezinárodním programu pro digitální začleňování e-Citizen.
  4. Informace o rozšíření nabídky rekvalifikačních programů o program zaměřený na digitální kompetence pro Průmysl 4.0.

Pracovníci krajských poboček ÚP, kteří jsou v každodenním styku s uchazeči o zaměstnání, budou nyní lépe schopni zařadit tyto uchazeče do vhodných kurzů (nebo interních procesů), a to na základě kvalifikovaného odhadu úrovně jejich digitálních kompetencí. Účastníkům seminářů byly bezprostředně po ukončení každého semináře rozeslány použité podklady.

O tom, jaké jsou ohlasy na semináře se můžete dočíst v našem blogovém příspěvku: https://archiv.digikoalice.cz/bezplatne-online-seminare-cski/.