„Akademie souvislostí“ na Gymnáziu Polička

Cílem Akademie souvislostí je vytvářet prostor pro vzájemné sdílení zkušeností, metodických materiálů, postupů, příkladů dobré praxe, a to v rámci výuky přírodovědných předmětů na základních školách a odpovídajících ročnících osmiletých gymnázií.

Publikováno: 20. 7. 2019
Autor: Jan Vavřín

Již druhým rokem se každý měsíc jedno středeční odpoledne na Gymnáziu v Poličce scházejí učitelé přírodovědných předmětů z okolních škol, aby si společně vyměnili zkušenosti v rámci jednoho vybraného tématu. Akademie souvislostí, která má zde jedno z 26 center, je projektem společnosti Terra-klub o. p. s. Pod oficiálním názvem “Síť škol v roli Center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda” je realizován s podporou Evropské unie, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavním cílem projektu je vytvářet prostor pro vzájemné sdílení zkušeností, metodických materiálů, postupů, příkladů dobré praxe, a to v rámci výuky přírodovědných předmětů na základních školách a odpovídajících ročnících osmiletých gymnázií.

Zmíněná Centra kolegiální podpory, jichž jsou obvykle dvě v kraji, nejsou řízená centrálně. Je na domluvě účastníků, které téma si zvolí a společně na principu mezioborových souvislostí proberou. Pro představu, vedoucím Centra Polička je geograf, ale témata jako vlastnosti atmosféry, geologie České republiky, minerální vody, kalendářní systémy, nebo sucho mají i díky zúčastněným vyučujícím přesah do dalších přírodovědných předmětů.

Kromě snahy nahlížet na přírodní jevy jako na celek prostupující všemi zainteresovanými obory, je cílem Akademie souvislostí přinášet čerstvé pohledy na výukové metody, kooperativní formy výuky, nebo rozebírat a ukazovat možnosti zapojení moderních výukových pomůcek tam, kde zefektivňují práci a zvyšují motivaci se učit. Vždyť geologické procesy v litosféře lze ve třídě jistě zopakovat prostřednictvím ústního zkoušení. Ale proč to nezkusit pomocí kvízové aplikace Kahoot, kdy nejenže zaplesá každé soutěživé srdce, ale žáci se také vyhnou zbytečným stresovým situacím, jsou nuceni hledat společné východisko a ještě zažijí zábavu.

Na Akademii souvislostí v centru na poličském gymnáziu zatím nevymysleli žádný převratný výukový postup ani vynález. Příslibem do budoucna je však holý fakt, že existují učitelé, kteří nelení a po škole jedou třeba třicet kilometrů daleko bavit se o tom, jak lze věci dělat lépe.

Jan Vavřín

vedoucí Centra kolegiální podpory

Gymnázium Polička