I v online výuce je nutná sociální interakce

Virtuální škola CTM má už 10leté zkušenosti s online vzděláváním. Studentům poskytuje online kurzy v angličtině, od jednodušších po ty náročnější ze všech oborů. Studenti se mohou dopracovat až k přípravě a následnému složení Advanced Placement zkoušek. To vše v uceleném systému vzdělávání, který je unikátní hlavně tím, že student má k dispozici svého instruktora. Ten studenta provází, motivuje a poskytuje zpětnou vazbu.

Vzhledem k vládním opatřením a dočasnému zavření škol je po online vzdělávání velká poptávka. Rodiče hledají způsoby, jak děti neochudit o příležitosti učit se. Co je ale zásadní, tak to je příležitost sociálního kontaktu. Žáci ze dne na den ztratili svoje komunity, třídy, kontakt se spolužáky i učiteli. Kurzy CTM myslí i na tento aspekt. Jak si toho váží studenti, na to se zeptáme instruktorky CTM Online kurzů, Terezy Hornové.

Terezo, můžeš nám říct, jak konkrétně probíhá interakce mezi instruktorem a studentem kurzu? 

Interakce mezi instruktorem a studentem je důležitá, stejně jako ve škole. Já bych řekla, že možná i důležitější, protože v online kurzech obecně nemáme možnost se se studentem potkat fyzicky ve třídě nebo na chodbě školy.

Studenti jsou navíc v kurzu pocitově sami a je důležité, aby věděli, že na druhé straně není jen počítač, ale člověk, který se o ně zajímá a který je v jejich studiu podporuje. 

Máme pravidlo, že studenti každý týden napíší e-mail, jak se jim v kurzu vede a jestli něco nepotřebují. Někteří skutečně jen napíší, že vše je v pořádku, někteří pak, že nestíhají a že mají těžký test z matematiky ve škole, jiní píší i o tom, co se jim povedlo nebo na co se těší. Oceňuji vše, ale detailnější e-mail samozřejmě lépe umožňuje studenta i takto na dálku poznat a navázat tolik důležitý vztah. V mnoha kurzech je i pravidelná diskuse – hovor po skypu, či zoomu, osobně jsem ráda, když je to i videohovor a se studenty se tak občas i vidíme.

 

S čím se na tebe nejčastěji studenti obrací?

Je to různé. Někdo potřebuje dovysvětlit nějaký jev – takže odborná konzultace. Někdo se omlouvá, že nestíhá nebo žádá o povolení odkladu termínu. Píší i když jsou nemocní nebo jedou pryč, abych věděla, že nebudou na příjmu a případně neodevzdají práce včas. Moc ráda vidím, když se se mnou dělí o své úspěchy nebo chtějí radu, jaký další kurz zvolit. Často i píši doporučení pro studium na zahraničních univerzitách nebo pro vědeckou činnost v Čechách.

Můžeš porovnat kontakt se studentem ve škole a online – má online forma svá specifika a třeba i výhody?

Jsme naprosto závislí na online nástrojích jako e-mail nebo třeba zoom pro videohovory. V mnohých kurzech máme i diskusní fóra. Myslím, že to vyžaduje disciplínu a řád. I starší studenti mnohdy na začátku bojují s odpovídáním na e-maily nebo psaním pravidelných reportů, ale když nám student neodpovídá, nereaguje na zpětnou vazbu, nemůže se spolupráce rozvíjet a být úspěšná. Kurzy trvají mnohdy skoro celý školní rok, instruktor studenta vede, podporuje ho, když z nějakého důvodu škobrtne, je důležité vytvořit si profesionální vztah. Díky těmto pravidelným interakcím jeden na jednoho (někdy i ve skupině) si troufnu tvrdit, že mnohdy studenty poznáme i lépe než učitel, co mám 30 dětí ve třídě a učí často až 200 dětí za rok.

Zaznamenala si od té doby, co jsou školy zavřené, zvýšenou poptávku po konzultacích?

Určitě. A hned jsme na to také zareagovali a studentům napříč našimi kurzy jsme to aktivně nabídli. Není se co divit. Takovou situaci jsme nezažili ani my, jejich rodiče. I starší studenty znervózňuje nejistota, informace v médiích, omezení tam, kde je neznají. Máme v řadách našich studentů i letošní maturanty.

Naši studenti jsou zvyklí na online vzdělávání, ale pro jejich učitele je to nové a mnoho studentů řeší, že mají buď hodně nebo málo práce. To není kritika. Vůbec nezávidím učitelům, že musí převést prezenční vzdělávání na online pod takovýmto tlakem a je jasné, že se to špatně odhaduje. Všichni se učíme za pochodu.

Navíc jsou rodiny spolu stále doma a mnozí rodiče se strachují o živobytí, to na náladě nepřidá. Sociální interakce je stále důležitá a takto online nenese rizika přenosu nemoci. V posledních pár dnech jsme se studenty žertovali, že sejít se takto online je i příjemné vytržení z rutiny a děti mi říkaly, že videokonference zavedly i s přáteli. Snažíme se jim dodat dnes tolik potřebný klid a pocit sounáležitosti. Jsme v tom všichni spolu a díky online zkušenostem můžeme být do jisté míry i spolu tady a teď.

Jak moc prvek instruktora v online vzdělávání pomáhá studentům kurzy dokončit?

My si myslíme, že je to velmi významný prvek. Kurzy nejsou snadné a vyžadují, aby se studenti velmi rychle naučili si práci plánovat. My jim jí sice rozvrhneme a doporučíme, kolik času je třeba studiu věnovat, ale každý si na to musí stejně přijít sám. Krize přicházejí. Někdy se studentům přihodí i život, jak říkám, a z objektivních důvodů – třeba zdravotních – se kurzu nějakou dobu nemohou věnovat.

My jim pravidelně píšeme, podporujeme je, vycházíme vstříc, měníme termíny, často spolupracujeme i s rodiči. Dokončení kurzu je i naší prioritou. 

Zpátky k otázce interakce – právě pro tyto případy jsou navázání vztahu a pravidelná komunikace s instruktorem klíčové.

Jsou ve spojení mezi sebou i studenti jednoho kurzu?

Ano, to se také často stává. V diskusních fórech nebo společných projektech, ale opět vždy online. Studenti to obvykle vítají, že tato možnost je. Poznat někoho dalšího, nejen instruktora a sdílet spolu. Obvykle je to i snesitelný způsob interakce i pro uzavřenější studenty, kteří nepotřebují být v každodenním fyzickém kontaktu s ostatními.

CTM Online kurzy jsou kompletně v angličtině, stejně tak veškerá komunikace mezi instruktorem a studentem probíhá v angličtině. Jak to podle tebe studenti zvládají? A je v komunikaci během kurzu vidět a i slyšet posun?

Rozhodně. Záleží samozřejmě na vstupní jazykové znalosti studentů a typu kurzu. Některé kurzy angličtinu přímo rozvíjí a akademicky nejnáročnější AP kurzy už vyžadují alespoň úroveň B2. Tam mám zkušenost, že se studenti zlepšují v akademické angličtině a psaní úkolů typu esejí, ne všichni jsou ze školy zvyklí. Pokrok je i v psaní e-mailů. Každopádně studenti rozvíjí i mnohé další dovednosti, které zúročí jak v akademickém, tak osobní životě – například time management.


Celou nabídku kurzů najdete na www.ctm-academy.cz/online

Do 10. dubna 2020 můžete naskočit do jarního semestru, stačí si vybrat kurz z katalogu a začít! Třeba bude vaší instruktorkou právě Tereza.