Hledáme superhrdiny! (klíčová slova = kolegiální podpora učitelů, podpora budoucích učitelů, šíření příkladů dobré praxe)

Zveřejněno 25. března 2019
Poslední aktualizace 26. března 2019 (přidána informace o hledání koordinátora Strategie digitálního vzdělávání na MŠMT)

V březnu se v DigiKoalici nahrnulo mnoho nabídek ke spolupráci v síti našich členů a spříznených projektů. Hledají se šikovní lidé pro placenou spolupráci, kteří mohou pomoci s šířením inspirací pro digitální vzdělávání po celé ČR.

Aktuální hlavní současnou výzvou je výběrové řízení na členy krajských metodických kabinetů v systémovém projektu OP VVV SYPO, který realizuje NIDV. Členové kabinetů v týmu do 10 lidí budou spolu vymýšlet konkrétní kroky podpory učitelů v regionu od MŠ po SŠ napříč předměty – informatika, český jazyk a literatura a matematika. Zacíleno bude také na rozvoj digitálních dovedností napříč praxí školy. Projekt pro MŠMT ověřuje funkčnost krajské úrovně podpory učitelské profese a bude síťovat existující aktivity v daných regionech. Máte-li zájem, neváhejte kontaktovat metodika pro Váš kraj (viz inzerát) a své kapacity mu nabídněte. Konec výběrového řízení je 31. března, po nenaplnění kapacit bude výzva snad průběžná.

S krajskými metodickými kabinety úzce souvisí průběžná výzva kampaně Gramotnosti.pro život – Učíme v souvislostech, kterou realizuje NÚV v rámci systémového projektu PPUČ. V rámci kampaně jsou vítáni pro placenou spolupráci aktivní učitelé a inovátoři, kteří rádi pracují s otevřenými vzdělávacími zdroji a do blogu Gramotnosti.PRO jsou připraveni sepsat svou zkušenost s rozvojem základních gramotností v praxi MŠ a ZŠ. Informace pro zájemce https://gramotnosti.pro/web/hledameautory

Celá Evropa se také chystá na říjnovou kampaň CODEWEEK.EU. Aktuálně jsou vyhledáváni lídři (výzva do 26. března) – učitelé a lektoři programování a informatického myšlení. Reagujte na výzvu EU nebo se nám ozvěte přímo do DigiKoalice (digikoalice@nuv.cz), plánujeme v roce 2019 napomoci opět koordinaci kampaně a motivovat aktéry digitálního vzdělávání po celé ČR k realizaci aktivit na podporu výuky programování a informatického myšlení.

Na závěr Vás chceme upozornit na unikátní inovaci podpory kvality vzdělávání na MŠ a ZŠ napříč celou ČR, z financí OP VVV jsou realizovány projekty místního akčního plánování. Napříč celou ČR hledají kapacity realizátoři těchto projektů, viz leták HLEDÁME. Tyto projekty realizují ve větší míře místní akční skupiny, zejména v případě větších měst jsou realizátory města nebo městské části. V každém “MAPu” se povinně věnují realizátoři matematické a čtenářské gramotnosti, v těchto skupinách uvítají také šikovné lidi na tématiku podpory technologií ve vzdělávání. Zajímejte se o MAP v místě svého působení, nabídněte jim své kapacity a know-how. Kontakty ve vašem regionu můžete hledat s pomocí kontaktů NS MAS (http://nsmascr.cz/pracovni-skupiny/ps-vzdelavani/) nebo se obraťte na vedoucí center podpory projektu SRP na NIDV (https://www.nidv.cz/projekty/aktualni-projekty-esif/460-kontakty-srp), kteří mají informace o MAP projektech mimo síť NS MAS.

MŠMT má aktuálně vypsané výběrové řízení na vrchního ministerského radu v oddělení rozvoje a inovací vzdělávání, který se bude také podstatnou měrou podílet na koordinaci Strategie digitálního vzdělávání. Uzávěrka přihlášek je 12. dubna 2019. Do stejného oddělení se hledá také spolupracovník (ministerský rada).

Každá pomocná ruka se nyní hodí, přichází na řadu prostor pro aktivní rodiče, lektory volnočasových aktivit, odborníky z praxe a další šikovné lidi, kterým není kvalita vzdělávání v českých školách lhostejná.