Pracovní skupina

 
 
 
 

Digitální vzdělávací zdroje, kvalita vzdělávacího obsahu


Kontaktní údaje na členy skupiny
Jitka Kunčarová OPEN AGENCY s.r.o. Email: kuncarova@openagency.cz Telefon: 608 658 151
Richard Valenta Edulogy
Miloš Rathouský Svaz průmyslu a dopravy ČR
Markéta Matějíčková Khanova škola
Tamara Kováčová EDUin
Michal Kaderka EDUin
Radko Sáblík Smíchovská střední průmyslová škola
Olga Štěpánková Česká společnost pro kybernetiku a informatiku, ECDL
Jan Wagner Pedagogická komora
Naděžda Eretová Řízení školy
Barbara Svojanovská Středočeské inovační centrum
Stanislav Šrámek
Adam Jelínek Nakladatelství Fraus
Daniel Hollas Khanova škola
Michal Blaha

Publikováno: 23. 3. 2018

Východiskem pro činnost pracovní skupiny bude reflexe kvality obsahu, který je žákům a učitelům předkládán v digitální podobě a který je oporou pro různé formy vzdělávání.

Indikátor činnosti Jméno kvantitativního dopadu Cílová hodnota Aktuální hodnota
Publikace soupis aktivit 1
Přístup nové online kurzy 100 98